Kraków - upamiętnienie miejsca rozstrzeliwań

  • Drukuj

Kraków - upamiętnienie miejsca rozstrzeliwań

Położenie: wewnątrz kompleksu Muzeum Archeologicznego

Na terenie obecnego Muzeum. Od początku XVII wieku istniał tu klasztor karmelitów, który wystawił okazały kościół klasztorny p.w. św. Michała i św. Józefa. Klasztor został zlikwidowany mocy dekretu cesarza Józefa II w 1797 r. Kościół rozebrano, a zabudowania klasztorne przejęło państwo i przeznaczyło na cele więzienne i sądownicze. Cele więzienia „św. Michała” mieściły nie tylko pospolitych przestępców, lecz także uczestników powstań narodowych. Po 1945 r. sądzono tu również działaczy niepodległościowych i żołnierzy AK. Sąd Okręgowy mieścił się przy ul. Senackiej 1 do roku 1951. W 1954 r. władze miasta Krakowa przekazały cały, popadający w ruinę, kompleks budynków posądowych i powięziennych na potrzeby Zakładu Historii Kultury Materialnej PAN, w skład którego wchodziło Muzeum Archeologiczne.

Napisy: MIEJSCE STRACEŃ/ TU, NA NIEISTNIEJĄCEJ DZIŚ KLATCE/ SCHODOWEJ I NA TYM KORYTARZYKU/ ROZSTRZELIWANO W CZASIE OKUPACJI/ HITLEROWSKIEJ UCZESTNIKÓW RUCHU/ OPORU, LUDZI UJĘTYCH W OBŁAWACH/ I TERRORYSTYCZNYCH ŁAPANKACH/ ULICZNYCH.

Źródło:

  • http://www.ma.krakow.pl/wystawy/stale/dziejenajstarsze

 

b_150_100_16777215_00_images_krakow_krak_archeo.JPG