Bochnia - pomnik gen. Leopolda Okulickiego

Bochnia - pomnik gen. Leopolda Okulickiego

Położenie: Bochnia, gmina Bochnia, powiat bocheński, województwo małopolskie.
Na placu im. gen. Okulickiego

Projektant: Czesław Dźwigaj

Rok: 22 XII 1996

Postać generała znajduje się w centrum pomnika. Za jego plecami cienie żołnierzy wyłaniający się z kształtów stylizowanych na husarskie skrzydła. Generał trzyma w ręku czapkę. po jego prawej stronie na wkomponowanym w całość pomnika filarze znajdują się słowa rozkazu rozwiązującego AK.

Napis: ŻOŁNIERZE/ ARMII/ KRAJOWEJ/ DAJĘ WAM OSTATNI/ ROZKAZ. DALSZĄ/ SWĄ PRACĘ I DZIAŁA/ LNOŚĆ PROWADŹCIE/ W DUCHU ODZYSKA/ NIA PEŁNEJ NIEPOD/ LEGŁOŚCI PAŃSTWA POLSKIEGO/ I OCHRONY LUDNOŚCI/ POLSKIEJ PRZED ZAG/ ŁADĄ. STARAJCIE SIĘ/ BYĆ PRZEWODNIKA/MI NARODU I REALI/ ZATORAMI NIEPOD/ LEGŁEGO PAŃSTWA/ POLSKIEGO. W TYM/ DZIAŁANIU KAŻDY/ Z WAS MUSI BYĆ DLA/ SIEBIE DOWÓDCĄ. W PRZEKONANIU, ŻE/ ROZKAZ TEN SPEŁNI/ CIE, ŻE ZOSTANIECIE/ ZAWSZE WIERNI/ TYLKO POLSCE ORAZ/ ABY WAM UŁATWIĆ/ DALSZĄ PRACE-/ Z UPOWAŻNIENIA/ PANA PREZYDENTA/ RZECZPOSPOLITEJ/ POLSKIEJ ZWALNIAM/ WAS Z PRZYSIĘGI/ I ROZWIĄZUJĘ/ SZEREGI AK.
DOWÓDCA SIŁ/ ZBROJNYCH W KRAJU/ NIEDŹWIADEK GEN. BRYG./ 19.01. 1945

Napis z tyłu pomnika: ODMÓWIONO CI SŁAWY I ŻYCIA/ PIEŚŃ CIĘ WEŹMIE, LEGENDA PRZECHOWA
NAS NIE STANIE, LECZ TY NIE ZAGINIESZ/ ARMIO KRAJOWA

Leopold Okulicki (12 XI 1898 - 24 XII 1946). Urodził się w Okulicach koło Bochni, od 1913 r. należał do Związku Strzeleckiego, w czasie I wś służył w Legionach Polskich i wojsku austriackim. Po jej zakończeniu jako żołnierz Wojska Polskiego walczył z wojskami ukraińskimi (1918-1919) i bolszewickimi (1919-1920). W kolejnych latach był m.in wykładowcą w Rembertowie (Centrum Wyszkolenia Piechoty), szefem sztabu 13. dywizji piechoty, szefem Wydziału Wschód III Oddziału Sztabu Głównego (1936-1939). W czasie kampanii wrześniowej bronił Warszawy, od X 1939 r. był dowódcą wojew. Służby Zwycięstwu Polski. Od 1940 r. był komendantem ZWZ (najpierw okręgu łódzkiego, następnie terenów okupowanych przez ZSRR). Aresztowany przez NKWD, przetrzymywany w Moskwie, zwolniony z więzienia na mocy układu Sikorski - Majski. W latach 1941-1942 szef sztabu Armii Polskiej w ZSRR. Od V 1944 r. działał w kraju jako cichociemny. Został wkrótce p.o. szefa sztabu KG AK a następnie Komendantem Sił Zbrojnych w Kraju. W I 1945 r. wydał rozkaz o rozwiązaniu AK. W III 1945 r. został aresztowany przez NKWD i wraz z 15 innymi przywódcami polskiego podziemia wywieziony do Moskwy. W "procesie szesnastu" został skazany na 10 lat więzienia, w którym zmarł W 1946.

Źródło:

  • Historia Polski tom 16, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2007

 

b_150_100_16777215_00_images_malopolskie_bochnia_okuli.jpgb_150_100_16777215_00_images_malopolskie_bochnia_okuli2.jpg