Radom - tablica upamiętniająca płk Jana Zientarskiego ps. "Ein"

Radom - tablica upamiętniająca płk Jana Zientarskiego ps. "Ein"

Położenie: Radom, województwo mazowieckie
Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej
ul. Żeromskiego 6/8

Rok: 7 VIII 1983

Rok: Ś.P./ 1894-1982/ GENERAŁ BRYGADY/ JAN ZIENTARSKI-LIZIŃSKI/ PSEUDONIM "MIECZYSŁAW" "EIN"/ ŻOŁNIERZ DRUŻYN STRZELECKICH OD 1914 R./ OFICER II BRYGADY LEGIONÓW POLSKICH/ D-CA 13 P.P. W PUŁTUSKU W 1929 R./ D-CA PIECHOTY DYWIZYJNEJ 10 D.P. W ŁODZI W 1935 R./ D-CA ODDZIAŁU WYDZIELONEGO ARMII ŁÓDŹ W 1939 R./ INSPEKTOR KOMENDY GŁÓWNEJ A.K. W 1943 R./ KOMENDANT OKRĘGU RADOMSKO-KIELECKIEGO A.K./ D-CA KORPUSU A.K. "JODŁA" W AKCJI "BURZA" W 1944 R./ KAWALER ORDERU VIRTUTI MILITARI III, IV, V KL./ DZIELNY I NIEZŁOMNY SYN OJCZYZNY/ SWEMU/ DOWÓDCY/ ŻOŁNIERZE A.K./ KORPUSU/ "JODŁA"/ RADOM 7.VIII.1983 R.

Jan Zientarski - Liziński (24 X 1894 - 4 V 1982), urodził się w Niegradowie, uczył się w rodzinnej miejscowości i w Sosnowcu. Od 1910 r. działał w Młodzieży Postępowo - Niepodległościowej. W 1911 r. wstąpił do Polskich Drużyn Strzeleckich. W 1913 r. został komendantem Związku Strzeleckiego w Sosnowcu. W 1914 r. dołączył do Legionów Piłsudskiego, ostatecznie walczył w ramach służby w II Brygadzie Legionów (m.in. pod Rafajłową). W XI 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Brał udział w wojnie z Ukraińcami oraz polsko - bolszewickiej. Podczas tej ostatniej awansowany do stopnia majora. W okresie międzywojennym pełnił różnorakie funkcje (Łowicz, Piotrków Trybunalski, Pułtusk). Za udział w kampanii wrześniowej otrzymał order Virtuti Militari. Po klęsce przedostał się na Węgry, gdzie został internowany. Po ucieczce z obozu zaangażował się w tworzenie Obozu Polski Walczącej. Był współorganizatorem komórki kurierskiej. Po powrocie do kraju w 1941 r. włączył się w działalność ZWZ/AK. Od 1942 do 1944 r. pełnił funkcję Komendanta Okręgu AK Radom - Kielce. W 1945 r. wyjechał z Częstochowy do Sosnowca, gdzie nadal działał w konspiracji, dowodził Okręgiem Delegatury Sił Zbrojnych, w 1946 r. wstąpił do WiN. W tym samym roku został aresztowany i po ciężkim śledztwie skazany na 3,5 roku więzienia. Zmarł w Warszawie.

Źródło:

  • http://www.dws-xip.pl/PW/bio/z11.html

 

b_150_100_16777215_00_images_mazowieckie_radom_ein.JPG