Radom - tablica upamiętniająca Jana Sońtę

  • Drukuj

Radom - tablica upamiętniająca Jana Sońtę

Położenie: Radom, województwo mazowieckie
Parafia Wojskowa pw. św. Stanisława Biskupa w Radomiu (Kościół Garnizonowy)
plac Konstytucji 3 Maja 1

Rok: X 1998

Napis: PPŁK W.P. JAN SOŃTA/ "OŚKA"/ 1919 - 1990/ WIERNY/ BOGI I OJCZYŹNIE/ DOWÓDCA JEDNEGO Z NAJWIĘKSZYCH ZGRUPOWAŃ/ PARTYZANCKICH BATALIONÓW CHŁOPSKICH./ ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ NIEPODLEGŁEGO BYTU/ PAŃSTWA POLSKIEGO/ ARESZTOWANY I SKAZANY NA KARĘ ŚMIERCI,/ WIĘZIONY PRZEZ 8 LAT I 4 M-CE./ ZREHABILITOWANY 10 WRZEŚNIA 1992 R./ KAWALER KRZYŻA ORDERU VIRTUTI MILITARI/ DROGIEMU DOWÓDCY/ WDZIĘCZNI ŻOŁNIERZE/ RADOM, PAŹDZIERNIK 1998 R.

Jan Sońta (1919 - 1990), ps. "Ośka", urodził się w Świesielicach w woj. mazowieckim. Związany z ruchem ludowym. Pochodził z rodziny chłopskiej. Po wybuchu wojny utworzył własny oddział partyzancki, który w 1942 r. wszedł w skład BCh. Pod koniec wojny organizował struktury MO, walczył z podziemiem ukraińskim w szeregach Wojska Polskiego. Uczestniczył w konspiracyjnych strukturach Oddziałów Specjalnych batalionów Chłopskich, którym przekazywał informacje i organizował zwalnianie ludzi z więzień. Został aresztowany w VIII 1945 r. i skazany na karę śmierci. Od wykonania wyroku uratowało go wsparcie ze strony członków Armii Ludowej, z którymi współpracował podczas okupacji, partyzantów radzieckich i kolegów z KG MO. Po kilku zmianach wyroku, ostatecznie dostał 8 lat. Wyszedł na wolność w 1954 r.

Źródło:

  • https://histmag.org/oska-i-jego-zolnierze-zbrojne-ramie-ruchu-ludowego-w-bylym-powiecie-ilzeckim-11932/2

 

b_150_100_16777215_00_images_mazowieckie_radom_sonta.JPG