Rzeszów - tablica pamięci Władysława Skubisza

  • Drukuj

Rzeszów - tablica pamięci Władysława Skubisza

Położenie: wewnątrz kościoła św. Krzyża
Ul. 3 Maja 20

Rok: 21 X 1990

Napis: PAMIĘCI/ WŁADYSŁAWA/ SKUBISZA/ UR. w 1922 R. W KRASNEM/ UCZNIA I GIMN. i LIC./ W RZESZOWIE/ WYKONAWCY WYROKU AK/ NA GESTAPOWCACH W RZESZOWIE/ DNIA 25 MAJA 1944 R./ ZAMORDOWANEGO/ PRZEZ NKWD 21.X.1944 R./ - W ROCZNICĘ JEGO ŚMIERCI/ KOLEDZY/ 21.X.1990 R.

Odsłonięcia tablicy dokonała wdowa po Władysławie Lei (jeden z uczestników akcji, zginął w walce po zamachu) Janina Ziemińska.

Władysław Skubisz (24 I 1922 - 21 X 1944), urodził się w Krasnem. Od 1942 roku był zaprzysiężonym żołnierzem AK, ukończył Szkołę Podchorążych i został dowódcą plutonu dywersyjno-sabotażowego. Brał udział w akcji "Kośba" (likwidacji gestapowców Fridricha Pottebauma i Hansa Flaschke), za co wraz z współuczestnikami otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari. Z końcem IX 1944 został aresztowany przez komunistów. Skazany przez sąd wojenny I Frontu Ukraińskiego na śmierć za przynależność do Armii Krajowej i posiadanie broni został rozstrzelany w lesie w okolicy Głogowa Małopolskiego.

Źródło:

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Skubisz
  • http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/historia/rzeszowskie-historie-i-historyjki/akcja-kosba

 

b_150_100_16777215_00_images_podkarpackie2_rzesz_skubisz.JPG