Katowice - tablica gen. Władysława Sikorskiego

  • Drukuj

Katowice - tablica gen. Władysława Sikorskiego

Położenie: Tablica znajduje się wewnątrz kościoła Kazimierza Królewicza
ul. Skłodowskiej-Curie 20

Rok: 2003

Na górze tablicy emblemat generała broni.

Napis: "A JEŚLI KOMU DROGA OTWARTA DO NIEBA/ TYM, CO SŁUŻĄ OJCZYŹNIE"/ JAN KOCHANOWSKI/ GENERAŁOWI BRONI/ WŁADYSŁAWOWI SIKORSKIEMU/ ŻOŁNIERZOWI LEGIONÓW/ SZEFOWI SZTABU GENERALNEGO WOJSK POLSKICH/ PREMIEROWI I MINISTROWI SPRAW/ WEWNĘTRZNYCH I SPRAW WOJSKOWYCH,/ PREMIEROWI RZĄDU RP NA UCHODŹSTWIE,/ NACZELNEMU WODZOWI SIŁ ZBROJNYCH 1939-43/ W 60 ROCZNICĘ TRAGICZNEJ ŚMIERCI/ W GIBRALTARZE DNIA 04.07.1943/ PREZYDENT MIASTA I MIESZKAŃCY KATOWIC/ ORAZ ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ OKRĘGU ŚLĄSKIEMU

Władysław Sikorski (20 V 1881 - 4 VIII 1943), generał, premier Rządu na uchodźstwie. Urodził się w Tuszowie Narodowym, wcześnie związał się z podziemiem niepodległościowym. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach Polskich. Następnie wziął udział w wojnie polsko - bolszewickiej. Po jej zakończeniu pełnił różne funkcje rządowe, był premierem kraju (1922-1923) i ministrem spraw wojskowych (1923-1924). Po przewrocie majowym został odsunięty na boczny tor, pozostając w opozycji do rządów sanacji. W okresie II wojny światowej został premierem rządu RP na uchodźstwie, Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych. Nawiązał ponowne stosunki dyplomatyczne z ZSRR, zerwane po inwazji Sowietów na Polskę 17 IX 1939 r. Na mocy układu Sikorski - Majski została utworzona Armia Polska pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Zajął mocne stanowisko w sprawie zbrodni katyńskiej, wobec czego Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem na uchodźstwie. Zginął w katastrofie lotniczej nad Gibraltarem. Jego śmierć do dziś wzbudza kontrowersje, nie wykluczono także sabotażu. Jakakolwiek byłaby prawda, śmierć Sikorskiego osłabiła głos Polski wśród sojuszników walczących z hitleryzmem.

 Źródło:

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Sikorski

 

b_150_100_16777215_00_images_slaskie2_katowice_sikorski.JPG