Katowice - Tablica poświęcona pamięci Henryka Sławika

Katowice - Tablica poświęcona pamięci Henryka Sławika

Położenie: kaplica cmentarna na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza

Rok: 2004

Napis: PAMIĘCI/ HENRYKA SŁAWIKA/ 1894-1944/ BOHATERSKIEGO POLAKA,/ ŚLĄSKIEGO DZIAŁACZA PLEBISCYTOWEGO,/ MIESZKAŃCA KATOWIC, DZIENNIKARZA,/ PREZESA KOMITETU DLA SPRAW OPIEKI/ NAD UCHODŹCAMI NA WĘGRZECH,/ KTÓRY/ W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ/ URATOWAŁ OD ZAGŁADY OKOŁO/ PIĘĆ TYSIĘCY POLSKICH ŻYDÓW/ ZA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ WIĘZIONY/ I ROZSTRZELANY W SIERPNIU 1944 ROKU/ W NIEMIECKIM OBOZIE KONCENTRACYJNYM/ MAUTHAUSEN/ ROK 2004 WOJEWODA ŚLĄSKI

Henryk Sławik (1894 - 23 VIII 1944), urodził się w dzisiejszym Jastrzębiu Zdroju, uczestnik wszystkich powstań śląskich, redaktor naczelny "Gazety Robotniczej", radny Katowic w latach 1929-1930, od 1934 r, członek Rady Naczelnej PPS. W czasie II wś przebywał na Węgrzech, gdzie organizował pomoc dla internowanych wojskowych i uchodźców cywilnych. Uratował w ten sposób około 30 000 ludzi, wśród nich 5000 Żydom. Po wkroczeniu Niemców na Węgry został aresztowany i osadzony w obozie Mauthausen-Gusen. Tam też został zamordowany.

Źródło:

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_S%C5%82awik

 

b_150_100_16777215_00_images_slaskie_katowice_slawik.jpg