Wąchock - tablica upamiętniająca płk Jana Zientarskiego ps. "Ein"

Wąchock - tablica upamiętniająca płk Jana Zientarskiego ps. "Ein"

Położenie: Wąchock, gmina Wąchock, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie.
Mur ogrodu klasztoru cystersów

Rok: VI 1993

Napis: PŁK/ JAN ZIENTARSKI/ "EIN", "MIECZYSŁAW"/ UR.24.X.1894 ZM.4.V.1982/ ŻOŁNIERZ 2 BRYGADY LEGIONÓW/ UCZESTNIK WOJNY 1919-1920/ DO 1939 PEŁNIŁ SŁUŻBĘ W WOJSKU POLSKIM/ WE WRZEŚNIU 39R. D-CA ODDZIAŁU WYDZIELONEGO 10 PP/ X.1939 - V.1941 INTERNOWANY NA WĘGRZECH/ PO POWROCIE DO KRAJU XI 1941 W ZWZ-AK/ INSPEKTOR, A NASTĘPNIE K-DT OKRĘGU "JODŁA"/ W AKCJI "BURZA" D-CA KIELECKIEGO KORPUSU AK/ W 1946R. ARESZTOWANY I SKAZANY NA 7 LAT WIĘZIENIA/ ODZNACZONY ORDEREM VIRTUTI MILITARI IV I V KL./ KRZYŻAMI: NIEPODLEGŁOŚCI, 4-KROTNIE WALECZNYCH I ARMII KRAJOWEJ/ ŻOŁNIERZE "PONUREGO" I "NURTA"/ CZERWIEC 1993R.

Jan Zientarski - Liziński (24 X 1894 - 4 V 1982), urodził się w Niegradowie, uczył się w rodzinnej miejscowości i w Sosnowcu. Od 1910 r. działał w Młodzieży Postępowo - Niepodległościowej. W 1911 r. wstąpił do Polskich Drużyn Strzeleckich. W 1913 r. został komendantem Związku Strzeleckiego w Sosnowcu. W 1914 r. dołączył do Legionów Piłsudskiego, ostatecznie walczył w ramach służby w II Brygadzie Legionów (m.in. pod Rafajłową). W XI 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Brał udział w wojnie z Ukraińcami oraz polsko - bolszewickiej. Podczas tej ostatniej awansowany do stopnia majora. W okresie międzywojennym pełnił różnorakie funkcje (Łowicz, Piotrków Trybunalski, Pułtusk). Za udział w kampanii wrześniowej otrzymał order Virtuti Militari. Po klęsce przedostał się na Węgry, gdzie został internowany. Po ucieczce z obozu zaangażował się w tworzenie Obozu Polski Walczącej. Był współorganizatorem komórki kurierskiej. Po powrocie do kraju w 1941 r. włączył się w działalność ZWZ/AK. Od 1942 do 1944 r. pełnił funkcję Komendanta Okręgu AK Radom - Kielce. W 1945 r. wyjechał z Częstochowy do Sosnowca, gdzie nadal działał w konspiracji, dowodził Okręgiem Delegatury Sił Zbrojnych, w 1946 r. wstąpił do WiN. W tym samym roku został aresztowany i po ciężkim śledztwie skazany na 3,5 roku więzienia. Zmarł w Warszawie.

Źródło:

  • http://www.dws-xip.pl/PW/bio/z11.html

 

b_150_100_16777215_00_images_swietokrzyskie_wachock_zientar.JPG