Pińczów - tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego

Pińczów - tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego

Położenie: Pińczów, gmina Pińczów, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie.
Tablica na wieży z XVIII w. przy kościele p.w. św. Jana Ewangelisty.

Rok: 1933/ 11 XI 1998

Napis na tablicy zewnętrznej: 1918/ 1998/ MARSZAŁKOWI JÓZEFOWI/ PIŁSUDSKIEMU/ - TWÓRCY NIEPODLEGŁEGO/ PAŃSTWA POLSKIEGO- / MIESZKAŃCY PIŃCZOWA/ 11.11.1998.
Napis na tablicy wewnętrznej: WSKRZESICIEL PAŃSTWA POLSKIEGO, TWÓRCA I WÓDZ/ ARMII POLSKIEJ MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI/ URODZONY W ZIEMI WILEŃSKIEJ, ZESŁANY NA SYBIR/ W 19-TYM ROKU ŻYCIA. PO POWROCIE WSTĄPIŁ DO P.P.S./ W 1905 R. ZORGANIZOWAŁ WALKĘ ZBROJNĄ Z CARATEM./ POTEM STWORZYŁ ZWIĄZEK STRZEL.-Z NIM WYRUSZYŁ/ Z KRAKOWA 6VIII.1914R. NA OSWOBODZENIE ZABORU/ ROSYJ.-PO PUSZCZENIU PRZEZ MOSKALI RUBIEŻY/ RZECZP., SKIEROWAŁ WSZYSTKIE SIŁY PRZECIW NIEM-/ COM I AUSTRYJAKOM.-20 VII 1917R. WYWIEZIONY DO/ MAGDEBURGA. WRÓCIŁ W LISTOP.1918R. I II-GO T.M. OBJĄŁ/ WŁADZĘ NAD WSKRZESZONEM PAŃSTW. - STWORZYŁ RZĄD,/ ZWOŁAŁ SEJM USTAW., ORĘŻEM WYKREŚLIŁ GRANICEPOL-/ SKI.- W 1920R. ODPARŁ NAJAZD BOLSZEWICKI.-OD 1926R. DĄŻY/ CAŁĄ POTĘGĄ SWEJ WOLI DO NAPRAWY KONSTYTUCJI./ JEGO GENIUSZ POZWOLIŁ NARODOWI POLSKIEMU DO-/ KONAĆ W KRÓTKIM CZASIE OLBRZYMIEGO DZIEŁA. STA-/ WIANE JEMU POMNIKI SĄ JEDNOCZEŚNIE POMNIKAMI/ MIŁOŚCI OJCZYZNY!/ Wacław Sieroszewski

Pierwsza tablica jest kopią umieszczonej w gmachu Uniwersytetu Wileńskiego, która była również wydawana jako medal pamiątkowy. Napis jest autorstwa Wacława Sieroszewskiego. Druga na upamiętnienie wizyty marszałka w Pińczowie w 1914 r.

 

b_150_100_16777215_00_images_swietokrzyskie_pinczow_pils.jpgb_150_100_16777215_00_images_swietokrzyskie_pinczow_pils2.jpg