Warszawa - tablica pamięci Bronisława Budkiewicza i Kazimierza Skwarczewskiego

  • Drukuj

Warszawa - tablica pamięci Bronisława Budkiewicza i Kazimierza Skwarczewskiego

Położenie: Warszawa, Krakowskie Przedmieście 68
Wewnątrz kościoła św. Anny

Napis: Ś.P./ BRONISŁAW BUDKIEWICZ/ INŻ LAT 42/ PS. JANKOWSKI-WITKOWSKI-KOPEROWSKI/ KAWALER KRZYŻA VIRTUTI MILITARI/ ZAŁOŻYCIEL SPÓŁ. GRUPA TECHNICZNA/ POR. WP KAMPANII WRZEŚNIOWEJ/ OFICER AK/ CZŁONEK DELEGATURY RZĄDU/ ZGINĄŁ W OBOZIE GROSS-ROSEN/ 14 X 1944 R./ ŻONA I SYN
KAZIMIERZ SKWARCZEWSKI/ INŻ LAT 40/ ŻOŁNIERZ AK ZGINĄŁ W OŚWIĘCIMIU/ 1942 R./ RODZINA

 

Bronisław Budkiewicz (12 VIII 1902 - 14 X 1944), urodził się w Warszawie. W 1918 r. zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wojnie ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, angażował się w działalność studencką i młodzieżową. Był również działaczem tajnego Związku Patriotycznego. W kampanii wrześniowej walczył w szeregach SGO "Polesie". Następnie zaangażował się w działalność konspiracyjną. Był szefem Wydziału Przemysłu Zbrojeniowego w Komendzie Głównej ZWZ, zastępcą szefa komórki „Przemysł Wojenny” w Komendzie Głównej AK. Aresztowany w Krakowie w III 1942 r., wywieziony do KL Gross-Rosen, gdzie zginął.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Budkiewicz

 

b_150_100_16777215_00_images_warszawa_wawa_budskwa.JPG