Wiedeń - tablica upamiętniająca króla Jana III Sobieskiego (Austria)

  • Drukuj

Wiedeń - tablica upamiętniająca króla Jana III Sobieskiego (Austria)

Położenie: wzgórze Kahlenberg, na kościele św. Józefa, Josefsdorf 38

Rok: 12 IX 1983

Autorem płaskorzeźby był R. Friedl

Napis: JAN III SOBIESKI/ KONIG VON POLEN/ DEM OBERBEFEHLSHABER DER VER-/ BUNDETEN HEERE ZUM 300 JAHRES/ TAG DES ENTSATZES VON WIEN ZUR/ RETTUNG DER CHRISTENHEIT DIE DANK-/ BAREN LANDSLEUTE MIT DER KONGRE-/ GATION DER RESURREKTIONISTEN/ JANOWI III SOBIESKIEMU/ KRÓLOWI POLSKI/ NACZELNEMU DOWÓDCY WOJSK/ SPRZYMIERZONYCH W TRZECHSETLE-/ CIE ODSIECZY WIEDEŃSKIEJ W OBRO-/ NIE CHRZEŚCIJAŃSTWA WDZIĘCZNI RO-/ DACY ZE ZGROMADZENIEM KSIĘŻY/ ZMARTWYCHWSTAŃCÓW/ 1683 12 IX 1983

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica_kahlenberg_jan.JPG