Wrocław - tablica poświęcona pamięci Macieja Kalenkiewicza

Wrocław - tablica poświęcona pamięci Macieja Kalenkiewicza

Położenie: w kościele p.w. św. Elżbiety

Rok: 1997

Napis: PAMIĘCI/ Podpułkownika dypl. Wojska Polskiego/ MACIEJA KALENKIEWICZA - "KOTWICZA"/ hubalczyka i cichociemnego/ DOWÓDCY ZGRUPOWANIA NADNIEMEŃSKIEGO 77 P.P. AK/ OSTATNIEGO DOWÓDCY OKRĘGU NOWOGRÓDZKIEGO/ POLEGŁEGO W SURKONTACH/ 21 SIERPNIA 1944 R./ ORAZ JEGO ŻOŁNIERZY/ POMORDOWANYCH PRZEZ NKWD/ Środowisko Nowogródzkie/ Światowego Związku Żołnierzy AK/ Okręgu Dolny Śląsk/ 1997/ NOWOGRÓDEK

 

Maciej Kalenkiewicz (1 VII 1906 - 21 VIII 1944), ps. "Kotwicz" urodził się w Pacewiczach. Po ukończeniu w 1927 r. Oficerskiej Szkoły Inżynierii został porucznikiem. W 1934 r. uzyskał dyplom inżyniera urządzeń i komunikacji miejskich na Politechnice Warszawskiej. W czasie kampanii wrześniowej przydzielony został do sztabu Suwalskiej Brygady Kawalerii wchodzącej w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Narew". Walczył w szeregach Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjra Dobrzańskiego, gdzie 3 X 1939 r. został zastępcą dowódcy. Później przedostał się do Francji, a po jej klęsce ewakuował się do Wielkiej Brytanii. Był współautorem opracowań dotyczących rozwijania łączności lotniczej z krajem, prowadzenia szkolenia spadochronowego, których celem byłaby dywersja, a z czasem wsparcie przyszłego powstania. W XII 1941 r. już jako major powrócił do Polski i rozpoczął pracę w sztabie AK. W III 1944 r. przejął dowództwo nad Okręgiem Nowogródek. Był współautorem akcji "Ostra Brama". W VI 1944 r. został ranny w rękę, którą musiano amputować. W VIII został awansowany na podpułkownika. Zginął w walkach z Armią Czerwoną w miejscowości Surkonty w Puszczy Rudnickiej.

Źródło:

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Kalenkiewicz

 

b_150_100_16777215_00_images_dolnoslaskie_wroclaw_kotwicz.JPG