Oleśnica - tablica upamiętniająca Witolda Pileckiego

Oleśnica - tablica upamiętniająca Witolda Pileckiego

Położenie: Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie
Wewnątrz bazyliki św. Jana Apostoła przy ul. Łużyckiej 4

Rok: 12 II 2009

Napis: Rotmistrz/ Witold Pilecki/ "Całe życie pracowałem dla Polski"/ Zginął z rąk UB - 25.05.1948/ Związek Armii Krajowej w Oleśnicy 12 luty 2009r.

 

Witold Pilecki (13 V 1901 - 25 V 1948). Urodził się w Ołońcu w Rosji, od 1910 r. mieszkał we Wilnie, gdzie od 1914 r. działał w harcerstwie. W czasie wojny polsko - bolszewickiej brał udział w obronie Grodna, bitwie warszawskiej i wyzwoleniu Wilna. Po wojnie rozpoczął studia na Wydziale Rolnym na Uniwersytecie Poznańskim. Po zakończeniu kampanii wrześniowej przeszedł do konspiracji. W 1940 r. z własnej woli trafił do obozu Auschwitz, gdzie miał zbierać dane na temat warunków życia w obozie i organizować konspiracje. Podczas pobytu w obozie opracowywał meldunki o ludobójstwie w obozie. Ucieka z Auschwitz w nocy z 26/27 IV 1943 r. Po ucieczce przebywał krótko w Bochni, następnie w Nowym Wiśniczu. Walczył w powstaniu warszawskim, a po jego zakończeniu został osadzony w stalagu 344 Lamsdorf. Po wyzwoleniu stalagu służył w 2 Korpusie Polskim we Włoszech. Na polecenie Andersa wrócił do kraju, by zbierać informacje na temat sytuacji w Polsce. Mimo grożącego mu niebezpieczeństwa nie opuścił kraju i w 1947 r. został aresztowany. Po brutalnym śledztwie został oskarżony m.in o szpiegostwo i przygotowywanie zamachu na członków Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Skazany na śmierć, został zamordowany 15 V 1948 r. W 2012 r. ustalono, że został pochowany w zbiorowej mogile w kwaterze na Łączce na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W 1978 r. brytyjski historyk Michael Foot uznał go za jednego z najodważniejszych ludzi II wojny światowej.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Pilecki

 

b_150_100_16777215_00_images_dolnoslaskie_olesnica_pilkat.JPG