Kraków - grobowiec weteranów powstań 1830/31, 1846-49 i 1863/64

Kraków - grobowiec weteranów powstań 1830/31, 1846-49 i 1863/64

Położenie: pomnik znajduje się w kwaterze RA Polonia na cmentarzu Rakowickim

Grobowiec ma kształt kaplicy, o fasadzie zwieńczonej hełmem i herbami Polski i Litwy, według projektu Edwarda Stehlika. Spoczywają tam weterani zmarli między 1885 a 1946. Inicjatorem wzniesienia grobowca było Towarzystwo Opieki nad Weteranami 1831 r.

Pochowani bądź upamiętnieni:

 1. Abramowicz Burczak Bronisław (1835-1912), oficer oddziału Mariana Langiewicza, malarz i konserwator dzieł sztuki
 2. Abramowicz Hieronim (1805-1893), oficer w powstaniu listopadowym, szef sztabu gen. Wysockiego w kampanii węgierskiej 1848/49, podpułkownik armii tureckiej
 3. Albiński Paweł (zm. 1888), żołnierz 1. pułku artylerii w powstaniu listopadowym
 4. Armołowicz Jan (1811-1891), żołnierz grenadierów w powstaniu listopadowym
 5. Bednarczyk Emilian (1812-1888), oficer w powstaniu listopadowym i krakowskim, emigrant i emisariusz Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, zaangażowany wprace nad utworzeniem wojska polskiego w Turcji podczas wojny krymskiej,był przy Mickiewiczu w chwili jego śmierci w Konstantynopolu. Walczył również w powstaniu listopadowym, ochotnik gwardii narodowej w wojnie grancusko-pruskiej 1870 r. Kawaler orderu Virtuti Militari.
 6. Biliński Józef (1844-1912), żołnierz w w powstaniu styczniowym, właściciel apteki w Dobczycach.
 7. Bobrowski Jastrzębiec Żelisław (1810-1889), oficer w w powstaniu listopadowym, więzień polityczny w 1846 r.
 8. Bodzioch Jan (1800-1890), żołnierz 1. pułku piechoty w powstaniu listopadowym.
 9. Bogdanowicz Oroszeny Anaklet (1810-1893), oficer jazdy wołyńskiej powstaniu listopadowym.
 10. Bracki Mikołaj (1807-1901), żołnierz Legii Wołyńskiej w powstaniu listopadowym, wlaczył również w powstaniu styczniwym, sybirak.
 11. Broniecki Michał (1791-1894), żołnierz 1. pułku ułanów w powstaniu listopadowym.
 12. Brykczyński Stefan (1847-1934), żołnierz w powstaniu styczniowym, technolog, dyrektor cukrowni, działacz chrześcijańsko-narodowy, publicysta. Odznaczony Krzyżem Niepodległości z mieczami i Krzyżem Walecznych.
 13. Chmielecki Bończa Julian (1808-1895), lekarz wojskowy w powstaniu listopadowym, więzień polityczny w 1848 r.
 14. Chmieliński Tomasz (1845-1944), żołnierz w powstaniu listopadowym.
 15. Chodorowicz Michał (1811-1888), zołnierz jazdy wołyńskiej w powstaniu listopadowym, sybirak.
 16. Chrystowski Adolf (1806-1891), oficer 2. pułku jazdy kaliskiej w powstaniu listopadowym.
 17. Cywiński Władysław (1813-1894), oficer Legii Litewsko-Ruskiej w powstaniu listopadowym, emkigrant, wykładowca w szkole polskiej w Battignolles.
 18. Czaplicki Michał (zmarł 1887), żołnierz 12. pułku piechoty w powstaniu listopadowym.
 19. Czapski Józef Hutten (1806-1900), porucznik 1. pułku ułanów w powstaniu listopadowym, emigrant, emisariusz Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, więzień polityczny w 1846 r., oficer jazdy w powstaniu wielkopolskim w 1848 r., wykładowca w polskiej szkole  wojskowej w Cuneo, generał brygady i naczelny dowódca kawalerii w korpusie Langiewicza w powstaniu styczniowym.
 20. Czaputowicz Seweryn (1815-1887), żołnierz artylerii w powstaniu listopadowym, zarządca cmentarza Rakowickiego.
 21. Czernik Orwat Adam (1808-1900), oficer 1. pułku krakusów w powstaniu listopadowym.
 22. Danielewicz Józef (1809-1887), podporucznik 4. pułku strzelców w powstaniu listopadowym.
 23. Darowski Werycha Mieczysław (1810-1889), porucznik korpusu Dembińskiegow powstaniu listopadowym, konspirator galicyjski, działacz w 1848 i w czasie powstania styczniowego, organizator kół młodzieży rzemieślniczej i stowarzyszenia "Gwiazda". Odznaczony orderem Virtuti Militari i Legią Honorową.
 24. Dobiński Józef (1808-1886), oficer artylerii w powstaniu listopadowym.
 25. Dygulski Bończa Władysław (1840-1907), porucznik w powstaniu styczniowym.
 26. Falkowski Juliusz (1815-1892), podporucznik w powstaniu listopadowym, emigrant, działacz w 1848 r., publicysta.
 27. Filipowski Ignacy (1810-1889), oficer 1. pułku ułanów w powstaniu listopadowym.
 28. Filochowski Ślepowron Hipolit (1840-1910), żołnierz w powstaniu styczniowym, urzędnik Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń.
 29. Francki Franciszek Ksawery (1841-1922), zołnierz w powstaniu styczniowym, sybirak.
 30. Franki Eustachy (1812-1895), podoficer 2. pułku piechoty w powstaniu listopadowym.
 31. Gadomski Rola Walery (1833-1911), żołnierz w powstaniu styczniowym, rzeźbiarz, profesor rzeźby w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Walczył m.in w bitwie pod Kobylanką w oddziale Jeziorańskiego.
 32. Gałuszka Bogumił (1846-1922), żołnierz w powstaniu styczniowym, sybirak, pułkownik armii austriackiej.
 33. Głębocki Józef Teodor (1806-1886), oficer artylerii w powstaniu listopadowym, historyk wojskowości, inicjator budowy grobu weteranów.
 34. Grabiański (1813-1893), żołnierz 1. pułku krakusów w powstaniu listopadowym, uczestnik wyprawy Józefa Zaliwskiego w 1833 r., działacz konspiracyjny w 1848 r., żołnierz Legionu Polskiego na Węgrzech w 1849 r., działacz knspiracyjny w powstaniu styczniowym.
 35. Homiński Antoni (1811-1901), uczestnik powstania listopadowego.
 36. Idzikowski Adam (1842-1907), porucznik w powstaniu styczniowym, inzynier kolejowy, wiceprezes Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Weteranów Powstania Styczniowego.
 37. Iwelski Jan (1812-1887), żołnierz 4. pułku krakusów w powstaniu listopadowym.
 38. Jaworski Hieronim (zm. 1886), żołnierz Legii Nadwiślańskiej w powstaniu listopadowym.
 39. Jędrzejowski Augustyn (1810-1897), żołnierz Legii Nadwiślańskiej w powstaniu listopadowym.
 40. Katyll Szymon (1835-1898), działacz konspiracyjny w okresie przed powstaniem 1863 r., poborca podatku narodowego i organizator w powstaniu styczniowym, sybirak (pracował w kopalniach nerczyńskich), inżynier wydziału krajowego w Galicji
 41. Kąkowski Andrzej (1799-1898), żołnierz w powstaniu listopadowym, walczył w bitwach pod Ostrołęką i Grochowem
 42. Kleparski Józef (zm. 1885) oficer 3. pułku strzelców pieszych w powstaniu listopadowym.
 43. Kołodziejski Wincenty (zm. 1886), podoficer 1. pułku strzelców powstaniu listopadowym.
 44. Komorowski Antoni (1810-1892), oficer gwardii grenadierów w powstaniu listopadowym.
 45. Kopczyński Leon (1813-1895), podchorąży Legii Litewsko-Ruskiej w powstaniu listopadowym, więzień polityczny w 1846 r., urzędnik Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń.
 46. Kosch Jan (1809-1887), żołnierz 5. pułku ułanów w powstaniu listopadowym, działacz konspiracyjny w latach 1846-1848. Właściciel sklepu korzennego i winiarni, radny miejski, działacz dobroczynny.
 47. Kowalski Ignacy (1842-1930), uczestnik powstania styczniowego.
 48. Kozakiewicz Antoni (1841-1929), uczestni powstania styczniowego, malarz.
 49. Kozik Ludwik (1840-1916), żołnierz w powstaniu styczniowym.
 50. Kozłowski Franciszek Ksawery (1829-1897), sekretarz Towarzystwa Opieki nad Weteranami Powstania Styczniowego.
 51. Krasuski Nowina Romuald (1837-1928), major w powstaniu styczniowym, kawaler krzyża Virtuti Militari.
 52. Krzyżanowski Stanisław (zm. 1885), oficer Legii Litewsko-Ruskiej w powstaniu listopadowym.
 53. Krzyżanowski Dębno Stanisław (1848-1932), żołnierz powstania styczniowego, prezes Związku Weteranów Powstania Styczniowego, architekt. Odznaczony Krzyżem Niepodległości z mieczami i Krzyżem Walcznych.
 54. Laskowski Bolesław (zm. 1885), sierżant powstania listopadowego.
 55. Lemański Leliwa Józef (1842-1920), oficer w powstaniu styczniowym, ziemianin.
 56. Mach Sebastian (1844-1909), uczestnik powstania styczniowego, sybirak, lekarz.
 57. Mackiewicz Grzegorz (1840?), powstaniec z partii Topora w powstaniu styczniowym.
 58. Mackiewiczowa z Jamonttów Scholastyka (1848-1943), uczestnik powstania listopadowego, sybiraczka.
 59. Malikiewicz Jacek (1813-1893), żołnierz 6. pułku strzelców pieszych w powstaniu listopadowym.
 60. Manasterski Sas Alfred (1842-1919), uczestnik powstania styczniowego, sędzia apelacyjne ze Złoczowa.
 61. Milicer Franciszek (1804-1889), kapitan w powstaniu listopadowym.
 62. Morawski Medard (1846-1937), żołnierz w powstaniu styczniowym.
 63. Morgulec Sas Kazimierz (1844-1927), żołnierz w powstaniu styczniowym.
 64. Mroczkowski Pruss Antoni (1846-1910), walczył w powstaniu styczniowym, urzędnik kolejowy.
 65. Niewiarowski Ligęza Florian (1830-1909), dowódca oddziału podczas powstania styczniowego, ziemianin.
 66. Nodzeński Nowina Jan (1843-1933), powstaniec styczniowy, więzień polityczny, syn adiutanta Napoleona I
 67. Nowak Stanisław (1805-1900), żołnierz powstaniu listopadowym.
 68. Nowosielski Jan (1840-1931), żołnierz w powstaniu styczniowym, ziemianin.
 69. Nożyczkowski Maksymilian (1837-1933), uczestnik powstania styczniowego.
 70. Odrzywolski Ignacy (1814-1898), żołnierz w powstaniu listopadowym.
 71. Odrzywolski Nałęcz Wincenty (1812-1893), żołnierz 5. pułku piechoty w powstaniu listopadowym.
 72. Paleczek Edward (1807-1894), wachmistrz 2. pułku ułanów podczas powstania listopadowego.
 73. Patroński Jan Dezydery (1810-1894), wachmistrz 1. pułku ułanów w powstaniu listopadowym.
 74. Pietnicki Ferdynand (1806-1885), oficer Legii Litewsko-Ruskiej w powstaniu listopadowym.
 75. Południowski Ignacy (1809-1992), żołnierz 2. pułku szaserów w powstaniu listopadowym.
 76. Przedpełski Paweł (1813-1888), oficer w powstaniu listopadowym.
 77. Przeniesławski Jan (zm. 1887), żołnierz 2. pułku piechoty w czasie powstania listopadowego.
 78. Ramlow Saladyn Karol (1842-1885), żołnierz w powstaniu styczniowym, lekarz.
 79. Roszkowski Stanisław (1845-1902), żołnierz w powstaniu styczniowym, syn sybiraka (urodził się w Irkucku) i sam sybirak.
 80. Roszkowski Karol, oficer, weteran powstania styczniowego, zmarł mając 109 lat, jego pogrzeb odbył się z honorami wojskowymi.
 81. Rottermund Józef (1813-1899), oficer w powstaniu listopadowym, kupiec krakowski.
 82. Rózycki Rola Michał (1839-1921), major w powstaniu styczniowym.
 83. Rucki Adolf (1800-1892), żołnierz Legii Nadwiślańskiej w powstaniu listopadowym.
 84. Rucki Jakub (1806-1900), uczestnik powstania listopadowego.
 85. Rutkowski Franciszek Jóżef (1830-1907), żołnierz w powstaniu styczniowym, sybirak, urzędnik Muzeum Czartoryskich.
 86. Rylski Ścibor Władysław (1835-1905), naczelnik oddziału w czasie powstania styczniowego, emigrant, wicekonsul angielski w Bajonnie.
 87. Salomoński Hieronim (1813-1888), oficer w powstaniu listopadowym, nauczyciel muzyki i śpiewu. Odznaczony orderem Virtuti Militari.
 88. Sawicki Wincenty (zm. 1886), oficer 4. pułku strzelców w powstaniu listopadowym.
 89. Sieniewicz Emilian (1833-1909), ksiądz greckokatolicki, więzień i wygnaniec z Królestwa Polskiego, psałterzysta, spowiednik przy kościele Mariackim w Krakowie.
 90. Sierawski Józef (1810-1901), żołnierz Legii Nadwiślańskiej w powstaniu listopadowym.
 91. Skąpski Jelita Zygmunt (1843-1907), uczestnik powstania styczniowego, poborca podatkowy.
 92. Skupiński Tomasz (1837-1909), ps. "Bartkiewicz Leopold", kapitan żandarmerii polowej w powstaniu styczniowym, walczył pod generałem J. Hauke-Bosakiem w Sandomierskiem i Górach Świętokrzyskich, wzięty do niewoli w potyczce pod Sperandą, zesłany do Charkowskiej roty aresztanckiej.
 93. Sokulski Jan (zm. 1888), żołnierz Legii Nadwiślańskiej w powstaniu listopadowym.
 94. Sosnowski Nałęcz Franciszek (1812-1902), żołnierz 1. pułku krakusów w powstaniu listopadowym, ojciec aktora Ludwika Solskiego.
 95. Sowiński Michał (zm. 1887), żołnierz Legii Nadwiślańskiej w powstaniu listopadowym.
 96. Stanowski Walenty (zm. 1887), zołnierz 5. pułku piechoty w powstaniu listopadowym.
 97. Stępień Józef (1845-1915), uczestnik powstania styczniowego.
 98. Stojak Wincenty (zm. 1883), żołnierz 1. pułku strzelców w powstaniu listopadowym.
 99. Antoni Süss (1844-1946), żołnierz w powstaniu styczniowym, odznaczony Krzyżem Niepodległości z mieczami, orderem Polonia Restituta, Krzyżem Powstańców Górnośląskich, odznaką Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie.
 100. Szajewski Jan (zm. 1887), żołnierz 5. pułku ułanów w powstaniu listopadowym.
 101. Szeligowski Przygoń Michał (1794-1892), żołnierz strzelców pieszych korpusu Dwernickiego w powstaniu listopadowym.
 102. Szopski Ludwik (zm. 1888), żołnierz Legii Litewsko-Ruskiej w powstaniu listopadowym.
 103. Szumski Jastrzębiec Leopold (1801-1894), rotmistrz 3. pułku ułanów w powstaniu listopadowym, odznaczony orderem Virtuti Militari.
 104. Szymański Wojciech (1812-1891), żołnierz Legii Nadwiślańskiej w czasie powstania listopadowego.
 105. Śmielowski Leszczyc Stanisław (1846-1912), żołnierz w powstaniu styczniowym, sybirak, leśnik.
 106. Świerczewski Stanisław (zm. 1886), żołnierz 4. pułku strzelców w powstaniu listopadowym.
 107. Świtkowski Tomasz (1785-1855), oficer armii napoleońskiej, major w powstaniu listopadowym, świadek śmierci gen. Sowińskiego i ostatni dowódca obrony Woli.
 108. Tetmajer Przerwa Adolf (1813-1892), oficer 2. pułku ułanów w powstaniu listopadowym, ziemianin, marszałek powiatu nowotarskiego, poseł na Sejm Krajowy, ojciec poety Kazimierza Przerwy-Tetmajera i malarza Włodzimierza Tetmajera.
 109. Turkietty Antonii (1805-1896), oficer korpusu gen. Dwernickiego w powstaniu listopadowym, naczelnik oddziału w powstaniu styczniowym, sybirak, ziemianin.
 110. Urbańczyk Paweł Bolesław (1843-1911), żołnierz w powstaniu styczniowym.
 111. Wenda Alojzy (1809-1891), oficer 2. pułku krakusów w powstaniu listopadowym, sybirak.
 112. Wiśniewski Seweryn (zm. 1928), żołnierz podczas powstania styczniowego.
 113. Woliński Ludwik Feliks (1812-1890), żołnierz 5. pułku piechoty w powstaniu listopadowym.
 114. Wolski Kalikst (1813-1885), oficer 5. pułku strzelców pieszych w powstaniu listopadowym.
 115. Wyszyński Karol (zm. 1888), uczestnik powstania listopadowego.
 116. Zajączkowski Jan (1815-1905), żołnierz 4. pułku strzelców konnych w powstaniu listopadowym.
 117. Zapalski Antoni (zm. 1884), oficer 1. pułku krakusów w powstaniu listopadowym.
 118. Zawadzki Świętopełk Apolinary (1808-1892), oficer 2. pułku strzelców konnych Dwernickiego w powstaniu listopadowym.
 119. Ziętarski Józef (1805-1893), żołnierz 2. pułku strzelców pieszych w powstaniu listopadowym.
 120. Zorewicz Półkozic Julian (1841-1910), uczestnik powstania styczniowego.
 121. Zygmunt Franciszek (1843-1922), żołnierz w powstaniu styczniowym.
 122. Żelechowski Tadeusz (1840-1934), powstaniu styczniowym.


Źródło:

 • Grodziska K., Zaduszne ścieżki. Przewodnik po Cmentarzu Rakowicki, Kraków 2003

 

b_150_100_16777215_00_images_krakow_krak_weter.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow_krak_weter2.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow_krak_weter3.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow_krak_weter4.JPG