Kazimierz Dolny - tablica Witolda Pileckiego

Kazimierz Dolny - tablica Witolda Pileckiego

Położenie: mur okalający kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, od strony zamku

Rok: 25 VI 2015

Napis: ROTMISTRZ WITOLD/ PILECKI/ UR. 13.05.1901 R./ SYN ZIEMIAŃSKIEJ RODZINY O GŁĘBOKO PATRIOTYCZNYCH TRADYCJACH/ UCZESTNIK I WOJNY ŚWIATOWEJ I WOJNY Z BOLSZEWICKĄ ROSJĄ/ WOJNY OBRONNEJ 1939 R./ ŻOŁNIERZ ARMII KRAJOWEJ/ DOBROWOLNY WIĘZIEŃ OBOZU ZAGŁADY W AUSCHWITZ/ W CELU ZORGANIZOWANIA TAM KOMÓRKI RUCHU OPORU/ UCZESTNIK POWSTANIA WARSZAWSKIEGO/ WSPÓŁORGANIZATOR I UCZESTNIK ANTYSOWIECKIEJ ORGANIZACJI NIE/ ODMÓWIŁ WYKONANIA ROZKAZU OPUSZCZENIA KRAJU/ JEDNA Z KILKU NAJWYBITNIEJSZYCH POSTACI/ RUCHU OPORU CZASU II W.Ś. W EUROPIE/ ZAMORDOWANY W ARESZCIE ŚLEDCZYM WARSZAWA/ - MOKOTÓW 25.05.1948 R./ WYROK ŚMIERCI UNIEWAŻNIONO 1.10.1990 R./ HONOROWAY OBYWATEL MIASTA KAZIMIERZ DOLNY/ PARAFIANIE PARAFII P.W. JANA CHRZCICIELA/ I ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA/ W KAZIMIERZU DOLNYM/ 25.06.2015 R.

Witold Pilecki (13 V 1901 - 25 V 1948). Urodził się w Ołońcu w Rosji, od 1910 r. mieszkał we Wilnie, gdzie od 1914 r. działał w harcerstwie. W czasie wojny polsko - bolszewickiej brał udział w obronie Grodna, bitwie warszawskiej i wyzwoleniu Wilna. Po wojnie rozpoczął studia na Wydziale Rolnym na Uniwersytecie Poznańskim. Po zakończeniu kampanii wrześniowej przeszedł do konspiracji. W 1940 r. z własnej woli trafił do obozu Auschwitz, gdzie miał zbierać dane na temat warunków życia w obozie i organizować konspiracje. Podczas pobytu w obozie opracowywał meldunki o ludobójstwie w obozie. Ucieka z Auschwitz w nocy z 26/27 IV 1943 r. Po ucieczce przebywał krótko w Bochni, następnie w Nowym Wiśniczu. Walczył w powstaniu warszawskim, a po jego zakończeniu został osadzony w stalagu 344 Lamsdorf. Po wyzwoleniu stalagu służył w 2 Korpusie Polskim we Włoszech. Na polecenie Andersa wrócił do kraju, by zbierać informacje na temat sytuacji w Polsce. Mimo grożącego mu niebezpieczeństwa nie opuścił kraju i w 1947 r. został aresztowany. Po brutalnym śledztwie został oskarżony m.in o szpiegostwo i przygotowywanie zamachu na członków Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Skazany na śmierć, został zamordowany 15 V 1948 r. W 2012 r. ustalono, że został pochowany w zbiorowej mogile w kwaterze na Łączce na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W 1978 r. brytyjski historyk Michael Foot uznał go za jednego z najodważniejszych ludzi II wojny światowej.


Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Pilecki

b_150_100_16777215_00_images_lubelskie_kazim_pilecki.JPG