Kazimierz Dolny - tablica powstańców styczniowych

Kazimierz Dolny - tablica powstańców styczniowych

Położenie: wewnątrz kościoła św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja

Rok: 24 I 1999

Napis: POWSTAŃCY 1863 ROKU/ Z KAZIMIERZA DOLNEGO/ KS. MATEUSZ SERWIŃSKI (*1816 †1890) ADMINISTRATOR PARAFII KAZIMIERSKIEJ,/ ZESŁANY DO TOBOLSKA NA SYBERII./ FRANCISZKANIE REFORMACI Z KLASZTORU W KAZIMIERZU DOLNYM:/ O. LEON GŁOWACKI - KAPELAN ZGRUPOWANIA KAZIMIERSKIEGO,/ O. ROCH JAŚKIEWICZ (*1823 †1899) GWARDIAN KLASZTORU,/ O. JAKUB BURZYŃSKI (*1824 †1889), BR. SYMEON CZERNIAKOWSKI - FURTIAN-/ ZGINĄŁ POD SŁUPCZĄ 8 II 1863,/ O. BONAWENTURA CZERNIAWSKI - POWIESZONY 12 XII 1863./ ZŁAPANI PRZEZ ROSJAN W LUTYM 1863:/ FRANCISZEK BULZACKI, JAN MAŁCZAK,/ KASPER MAZUREK, ANDRZEJ ULANOWSKI./ POWRÓCILI DO KAZIMIERZA D. I POZOSTAWALI POD NADZOREM POLICYJNYM (1865):/ JÓZEF BRONIEWICZ, LAT 56, SZLACHCIC († 1890);/ PAWEŁ GIL, LAT 45, WYROBNIK;/ ANDRZEJ GŁOWACKI, LAT 18, UCZEŃ STOLARZA;/ BARTŁOMIEJ GURSKI, LTA 28, WYROBNIK; WOJCIECH KOWALSKI, LAT 45, WYROBNIK;/ WINCENTY MONASTERSKI, LAT 30, SZLACHCIC;/ STANISŁAW ULIDOWSKI, LAT 21, KUCHARZ./ UCHODŹCY POLITYCZNI:/ MIKOŁAJ CHRZĄSZCZEWSKI, PAWEŁ CYPUT,/ KONSTANTY DŁUŻNIEWSKI, KAROL GÓRECKI/, JAKUB JAWOROWSKI, ALEKSANDER KOBIERSKI, ŁUKASZ
LIPCZYŃSKI,/ ANTONI MATUSZEWSKI, IGNACY MOKIJEWSKI,/ SZCZEPAN SKALSKI, ALEKSANDER ZDANOWICZ/ POZOSTALI POWSTAŃCY:/ IGNACY BULZACKI, UR. 1839; JÓZEF DŁAWICHOWSKI, UR. 1846;/ ANTONI GAŁĄSKA, UR. 1842; TOMASZ GORECKI, UR. 1843;/ IGNACY MACIEJEWSKI, UR. 1845;/ ANDRZEJ MYSZKIEWICZ, UR. 1842; JAN NEPOMUCEN POMORSKI, UR. 1840./ WEDŁUG TRADYCJI RODZINNEJ, POD SŁUPCZĄ 8 II 1863/ ZGINĄŁ STANISŁAW KOBIAŁKA/ 1 II 1863 W MĘĆMIERZU, BYĆ MOŻE W WYNIKU STARCIA Z ROSJANAMI, UMARŁ/ JAN WAWRZYNIEC GRASIŃSKI, LAT 31, WOŹNY SĄDU POKOJU W KAZIMIERZU D./ W KAZIMIERZU ZNALEŹLI SIĘ WYGNAŃCY 1863 ROKU:/ ANTONI RADWAN-OKUSZKO (†1910) Z GUBERNI WITEBSKIEJ,/ MICHAŁ KRZESIŃSKI (†1931) Z WARSZAWY./ W POWSTANIU, W ZGRUPOWANIU KAZIMIERSKIM,/ UCZESTNICZYŁ ADAM CHMIELOWSKI (ŚW. BRAT ALBERT), STUDENT PUŁAWSKI./ 25 II 1917 NA STARYM CMENTARZU POD ZAMKIEM ZOSTAŁA POŚWIĘCONA PŁYTA/ PAMIĄTKOWA POWSTAŃCÓW 1863 ROKU PRZYGOTOWANA PRZEZ/ K. SICIŃSKIEGO - LEGIONISTĘ I GRONO OSÓB MIEJSCOWYCH./ 24 I 1999

 

Podczas powstania styczniowego, 22 I 1863 r. do Kazimierza Dolnego wkroczyły oddziały powstańcze, złożone głównie ze studentów z Instytutu Politechnicznego w Puławach. Na czele powstańców stał Leon Frankowski (1843-1863). Na wieść o zbliżającym się dużym rosyjskim oddziale powstańcy 1 II 1863 r. wycofali się zza Wisłę. Podczas chaotycznego odwrotu oddział powstańczy został rozbity pod Słupczą, ranny Frankowski schronił się w Sandomierzu. Tam został aresztowany i powieszony w Lublinie.

Źródło:

  • http://www.kazimierzdolny.pl/news/149-lat-republiki-kazimierskiej/13537.html
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_Frankowski

 

b_150_100_16777215_00_images_lubelskie_kazim_stycz.JPG