Słupsk - tablica upamiętniająca Pomorską Brygadę Kawalerii i gen. Stanisława Grzmot-Skotnickiego

  • Drukuj

Słupsk - tablica upamiętniająca Pomorską Brygadę Kawalerii i gen. Stanisława Grzmot-Skotnickiego

Położenie: Słupsk, województwo pomorskie
Przedsionek w kościele p.w. św. Jacka
ul. św. ojca Pio 3

Napis: WIECZNA CHWAŁA/ BOHATERSKIM ŻOŁNIERZOM/ I GEN. BRYG. STAN. GRZMOT-SKOTNICKIEMU, DOWÓDCY/ POMORSKIEJ BRYGADY KAWALERII/ poległym w obronie Ojczyzny/ w latach II wojny światowej:/ 2 PUŁK SZWOLEŻERÓW ROKITNIAŃSKICH/ 16 PUŁK ULANÓW WIELKOPOLSKICH/ 18 PUŁK UŁANÓW POMORSKICH/ 8 PUŁK STRZELCÓW KONNYCH/ 11 DYWIZJON ARTYLERII KONNEJ/ TOWARZYSZE BRONI/ I SPOŁECZEŃSTWO POMORZA

Stanisław Grzmot - Skotnicki (13 I 1894 - 19 IX 1939), urodził się w Skotnikach. Maturę zdał w Radomiu, w Szkole Handlowej. W 1914 r. był jednym z siedmiu przekraczających granicę zaboru austriackiego z zaborem rosyjskim. W X 1914 r. zostaje podporucznikiem i adiutantem płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego. Przeszedł szlak bojowy z 1 pułkiem ułanów Legionów Polskich. Po kryzysie przysięgowym został internowany, był jednym z inicjatorów gry w piłkę ręczną w obozie w Szczypiornie. W X 1918 r. wstąpił do POW. Walczył w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. W 1929 r. został mianowany generałem. W 1937 r. został dowódcą Pomorskiej Brygady Kawalerii. Brał udział w zajmowaniu Zaolzia. W czasie kampanii wrześniowej dowodził Grupą Osłonową "Czersk" i Pomorską Brygadą Kawalerii. Ciężko ranny 18 IX 1939 r. podczas bitwy nad Bzurą zmarł następnego dnia.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Grzmot-Skotnicki

 

b_150_100_16777215_00_images_pomorskie_slupsk_brygada.JPG