Cieszyn - tablica parafian - ofiar II wś

  • Drukuj

Cieszyn - tablica parafian - ofiar II wś

Położenie: Cieszyn, powiat cieszyński, województwo śląskie.
Tablica umieszczona w Kościele Jezusowym parafii ewangelicko - augsburskiej

Napis: W czasie okupacji w latach 1939-1945/ złożyli swe życie w niemieckich obozach koncentracyjnych/ W OFIERZE DLA/ POLSKIEJ SPRAWY NARODOWEJ/ byli następujący członkowie Parafii Ewangelickiej w Cieszynie/ Dr. BAŁON JERZY adwokat/ BOBEK PAWEŁ poseł na Sejm/ BOCEK JAN chałupnik/ BOHUCKI WALTER podpor. W.P./ CICHY KAROL restaurator/ CIENCIAŁA JERZY dyr. Liceum. Ped./ DELONŻANKA WANDA stud. W.S.H./ DROZD JAN prof. muzyki/ GUNKA KAROL dyr. szk. wydz./ GUNKA KAROL student/ HECZKO PAWEŁ redaktor/ KALETA ADOLF redaktor/ KISZA KAROL urzędnik/ KUBICA ANTONI restaurator/ KUBICZEK KAROL urz. celny/ KUBISZ RUDOLF kapitan W.P./ KUBOK JAN kier. szkoły/ MAZUR JAN kier. spółdzielni/ MICHALIK WILHELM podpor. W.P./ Ks. KULISZ KAROL pastor/ KURUS ERNEST stud. W.S.H./ KURUS PAWEŁ Mgr. fil./ Ks. MAMICA JÓZEF St. kap. płk. W.P./ MAROSZ JÓZEF kier. szkoły/ MICHEJDA JAN rolnik/ Dr. MICHEJDA PAWEŁ adwokat/ Dr. MICHEJDA WŁADYSŁAW adw./ MOLIN JAN przeds. autob./ MOLIN GUSTAW kupiec/ NIEMIEC JERZY kier. szkoły/ Ks. NIEROSTEK JÓZEF pastor/ RABIN JERZY nauczyciel/ WAŁGA WILHELM mechanik/ WANTULOK JAN robotnik/ WILCZEK KAROL ślusarz/ WITOSZKOWA EWA chałupnica/ WOJNAR WILHELM kier. szkoły./ SUSZKA JAN urzędnik/ TOMAN JAN restaurator/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI/ Więjszej miłości nikt nie ma nad tę, jak kiedy kto życie swoje/ kładzie za przyjaciół swoich/ Ew. Jana 15,13

Józef Mamica (13 VIII 1878 - 3 VI 1940), urodził się w Pruchnej na Śląsku Cieszyńskim. Duchowny luterański. Po ukończonej w 1903 r. teologii we Wiedniu i Bazylei został duszpasterzem w Błędowicach na Zaolziu. Był zastępcą przewodniczącego Głównego Komitetu Plebiscytowego w Cieszynie i delegatem Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego na konferencję pokojową w Paryżu w 1919 r. Wziął udział w II i III powstaniu śląskim. W 1920 r. został kapelanem wojskowym. Był administratorem parafii ewangelicko-augsburskiej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy. W IV 1940 r. został aresztowany i początkowo osadzony w Dachau, następnie w obozie Mauthausen-Gusen, gdzie zmarł.

Bobek Paweł (1883 - 1945), działacz ruchu narodowego i ludowego na Śląsku Cieszyńskim. W latach 1923-1930 wiceprezes PSL "Piast", bliski współpracownik W. Witosa. W latach 1919-1927 poseł na sejm, redaktor "Głosu Ludu Śląskiego". Został zamordowany przez Niemców.

Jan Drozd (1882 - 30 IV 1945), urodził się w Węgierskiej Górce. W latach 1900-1906 służył w armii austriackiej w Krakowie. W latach 1908 - 1912 kształcił się w Akademii Muzycznej we Wiedniu. W czasie I wś walczył na froncie włoskim w stopniu porucznika. Od XI 1918 r. służył w Wojsku Polskim. W 1920 r. powrócił do Węgierskiej Górki, gdzie uczył w szkole ludowej muzyki i dyrygował chórem. Sytuacja materialna zmusiła go w 1922 r. do wyjazdu do USA (obywatelstwo tego kraju otrzymał w 1932 r.). W Nowym Jorku poznał a następnie zaprzyjaźnił się z Ignacym Janem Paderewskim. Po powrocie do kraju w 1934 r. tworzy i zostaje dyrektorem Szkoły Muzycznej w Cieszynie. W czasie okupacji niemieckiej prowadził nauczanie w konspiracji. Został rozstrzelany przez Niemców za nauczanie muzyki i języka angielskiego 3 dni przed wyzwoleniem miasta.

Karol Kulisz (12 VI 1873 - 8 V 1940), urodził się w Dzięgielowie koło Cieszyna. W 1907 r. został proboszczem w Ligotce Kameralnej. W latach 1920 - 1940 pracował jako pastor w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Aresztowany przez Niemców za działalność narodową został zamordowany w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie.

Paweł Michejda (1887 - 10 X 1940), sędzia, członek Macierzy Szkolnej oraz Towarzystwa Teatru Polskiego w Cieszynie. Zamordowany w Oranienburgu.

Józef Nierostek (? - 1943), w latach 1925-1939 pracował jako wikariusz, drugi proboszcz w Kościele Jezusowym w Cieszynie. prezes Głównego Zarządu Towarzystwa Polskiej Młodzieży Ewangelickiej w RP. Aresztowany we IX 1939 r. Po zwolnieniu pracował jako urzędnik w spółdzielni "Społem", powtórnie uwięziony został umieszczony w obozie koncentracyjnym Majdanek i tam zmarł.

Źródła:

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Mamica
  • http://portalwiedzy.onet.pl/67796,,,,bobek_pawel,haslo.html
  • http://www.biala.luteranie.pl/?page_id=134
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Kulisz
  • http://baza-nazwisk.de/erw-suche.php?see=Michejda%2C+Pawe%C5%82
  • http://old.luteranie.pl/pl/index.php?D=659

 

b_150_100_16777215_00_images_slaskie_cieszyn_parafwoj.jpg