Wąchock - tablica poświęcona żołnierzom AK IV Zgrupowania Partyzanckiego "Ponury" dowodzonego przez Antoniego Hedę ps. "Szary".

Wąchock - tablica poświęcona żołnierzom AK IV Zgrupowania Partyzanckiego "Ponury" dowodzonego przez Antoniego Hedę ps. "Szary".

Położenie: Wąchock, gmina Wąchock, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie.
Mur ogrodu klasztoru cystersów

Rok: VI 1988

Napis: CHWAŁA W BOGU POLEGŁYM/ ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ/ IV ZGRUPOWANIA PARTYZANCKIEGO "PONURY"/ DOWODZONEGO PRZEZ KPT. "SZAREGO"/ ANTONIEGO HEDĘ/ W AKCJI "BURZA" 3PP LEG. AK/ 2 BATALION/ "SZARACY"/ CZERWIEC 1988 R.

Antoni Heda (11 X 1916 - 14 II 2008), ps. "Szary". Urodził się w Małomierzycach. W 1936 r. ukończył Kolejową Szkołę Techniczną w Radomiu. W czasie kampanii wrześniowej walczył w składzie 12 DP pod Iłżą oraz na Lubelszczyźnie. W 1940 r. udał się na teren zagarnięty przez ZSRR, by wraz ze swoim kuzynem odnaleźć jego rodzinę. Został aresztowany i przetrzymywany w więzieniu do 1941 r., kiedy to na skutek ataku wojsk niemieckich na Sowietów udało mu się uciec. Zdołał także uciec z kolejnej niewoli, tym razem niemieckiej. Powrócił do Warszawy i włączył się do konspiracji w ZWZ. Został komendantem Podobwodu Iłża AK  i wsławił się zdobyciem więzienia niemieckiego w Starachowicach. Walczył w składzie zgrupowania AK "Ponury". Po zakończeniu wojny pozostał w konspiracji, działał w ROAK i DSZ. W tym czasie komuniści zamordowali jego dwóch braci i szwagra. W tym okresie jego najsłynniejszą akcją było rozbicie komunistycznego więzienia w Kielcach 4/5 VIII 1945 r. podczas tej akcji uwolnił kilkuset więźniów. Po zaprzestaniu działalności w konspiracji mieszkał pod przybranym nazwiskiem. Został aresztowany w 1948 r. i skazany na 4-krotną karę śmierci. Ostatecznie zmieniono karę na dożywocie. Na wolność wyszedł w 1956 r. W późniejszych latach był doradcą kardynała S. Wyszyńskiego, działał w Solidarności i KPN. W 2006 r. został awansowany do stopnia generała brygady. Zmarł w Warszawie.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Heda

 

b_150_100_16777215_00_images_swietokrzyskie_wachock_heda.JPG