Tarnów - cmentarz żydowski

Tarnów - cmentarz żydowski

Położenie: skrzyżowanie ul. Szpitalnej ze Słoneczną

Cmentarz żydowski w Tarnowie powstał zapewne przed 1581 r. Do dnia dzisiejszego zachowało się wiele nagrobków sprzed kilku wieków. Pochowano tu członków najbardziej znanych żydowskich rodzin z Tarnowa (np. Merzów  i Szancerów) oraz cadyków i rabinów tarnowskich. W czasie II wojny światowej Niemcy dokonywali tu masowych egzekucji społeczności żydowskiej, np. od 11 do 18 VI 1942 r. w Tarnowie zamordowano około 3000 osób. Na terenie cmentarza również dokonywano masowych rozstrzeliwań w uprzednio przygotowanych dołach. W 1942 r. piaskowcowe nagrobki posłużyły Niemcom do umacniania dróg i chodników. W 1976 r. cmentarz został wpisany na listę zabytków.

 

b_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd13.JPGb_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd18.JPGb_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd19.JPGb_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd5.JPG

 

Na teren kirkutu wchodzi się przez replikę zabytkowej bramy, której oryginał został przekazany do Muzeum Holokaustu.

Opis bramy

 Nieopodal wejścia uwagę zwraca pomnik w kształcie urwanej kolumny upamiętniający zagładę Żydów.

Jego opis znajduje się tutaj.

Na terenie cmentarza znajdują się liczne powojenne nagrobki upamiętniające zamordowanych członków rodzin żydowskich. Na niektórych z nich są już właściwie nieczytelne napisy.

Napis: DLA PAMIĘCI/ ZAMORDOWANYCH/ PRZEZ NIEMCÓW/ W 1942-43 r/ HIRSZ KEITELMAN/ BEILA/ ISRAEL JOSEF/ SARA LEA/ POZOSTAŁE/ DZIECI/ ABEK KEITELMAN/ RÓŻA GOLDBERGOWA

b_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd3.JPG


Napis: ZGINĘLI ŚMIERCIĄ/ MĘCZEŃSKĄ W 1942 r/ CHAIM AUSSENBERG/ ŻONA HELENA/ CÓRKI:/ ESTERA KICHEL/ BASIA SPANGELET/ Z MĘŻAMI I DZIEĆMI/ ORAZ GOLDZIA I SYN JOSIU/ NAGROBEK POSTAWIŁA CÓRKA BEILA GOLDBERG

 b_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd2.JPG


Napis: Zginęli z rąk siepczy/ hitlerowskich/ Markus - Sabina - Adolf - Anna/ Symche - Salomon - Mala/ KLEINOWIE/ Fajga - Moseswolf - Salomon/ Fryda - Rachela - Hanna/ TOPIOŁOWIE/ Herman I Rosa/ GRÜN/ z rodzinami

 b_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd.JPG


Napis: Dla wiecznej pamięci/ po naszym dziadku i babci/ Meir i Szprinca/ Zins/ zamordowanych przez zbrodniarzy/ niemieckich w roku 1940/ Wnukowie: Julian i Stefan Zins

 b_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd4.JPG

Napis: WIECZNA PAMIĘĆ ZAMORDOWANYM/ PRZEZ HITLEROWCÓW W LATACH 1942 - 1943/ NINA WARENHAUPT SAMUEL WARENHAUPT/ STEFANIA SIMCHE KAROL WARENHAUPT/ FELICJA SIMCHE

(napis na symbolicznym grobie dr Eliasza Simche, adwokata 14.04.1873 - 22.03. 1926)

b_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd6.JPG


Napis: PAMIĘCI ŻONY/ SARA NECHA Z BRANDÓW I WEIMANÓW/ SILBERMANOWA I SYNA/ BENJAMINA SILBERMANA/ ZAMORDOWANYCH PRZEZ ZBIRÓW NIEMIECKICH/ WE WRZEŚNIU 1942 R./ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

b_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd7.JPG


Napis: IN MEMORY/ OF THE FAMILY/ OF GUTMAN/ AND PEARL LIS

 

b_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd14.JPG


Napis: SCHIFFER PESLA RUCHLA/ SCHIFFER GOLDA/ SCHIFFER HENRYK/ NAJUKOCHAŃSZA MAMUSIA ŻONA I SYN/ ZGINĘLI ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

b_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd15.JPG


Napis: BP/ JÓZEF STURMWIND/ UR. 10.10.1913 ZM. 24.10.1992/ PINKAS/ STURMWIND/ UR. 1911 R./ ZAMORDOWANY PRZEZ HITLERA/ W TARNOWIE 1941 R.

b_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd16.JPG


Napis: BŁP/ RAFAEL FRIES S. PINKUSA/ MOJŻESZ MALZ/ ZGINĘLI OD KULI HITLEROWSKIEJ/ W LESIE ŚWIEBODZIŃSKIM 1943 r/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

b_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd17.JPG


Napisy na jednym nagrobku:

PAMIĘCI/ NAJDROŻSZEJ MATKI HELENY Z/ BETRUBNISSÓW MELOCHOWEJ, SIOSTRY ???/ ZAMORDOWANYCH PRZEZ NIEMCÓW WE WRZEŚNIU 1942 R/ NAJDROŻSZEGO OJCA SZYMONA/ I BRATA BINKA/ ZAMORDOWANYCH PRZEZ NIEMCÓW WE WRZEŚNIU 1942 R

PAMIĘCI/ NAJDROŻSZYCH RODZICÓW/ HERMANA I AMALII LICHTINGER/ ZAMORDOWANYCH PRZEZ NIEMCÓW/ WE CZERWCU 1942 R/ NAJDROŻSZEJ SIOSTRY HANI/ Z MĘŻEM JEHOSZNA NATHEM/ TINKA I BENKIEM ZAMORDOWANYCH WE WRZEŚNIU 1942 R/

UCZCZENIE PAMIĘCI/ RODZINY BETRUBNISS/ I GUTTERÓW

DEBORA LEA SROKA/ SYN DR ISRAEL SROKA/ ZOSTAŁ ZABITY NA POLU WALKI/ W R. 1940 POD HUMANEM/ MARKUS SILBERBERG ŻONA/ EWA Z DOMU SROKA/ HADASA LAUFER Z SROKÓW/ ZOSTALI ZAMORDOWANI PRZEZ ZBIRÓW/ HITLEROWSKICH W 1942 R

CHAIM SCHWINGER ZM W 1940/ ŻONA ROZALJA Z DOMU CEBEL/ JACOL Z RODZINĄ/ LEIB WOLF MARKUS I/ ISRAEL SCHWINGER/ ZOSTALI ZAMORDOWANI/ PRZEZ ZBIRÓW NIEMIECKICH/ W 1942 R

b_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd9.JPGb_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd10.JPGb_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd11.JPGb_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd12.JPGb_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd8.JPG


Napis: DLA UCZCZENIA OFIAR HITLERYZMU/ ZAMORDOWANYCH W 1942 r/ RÓŻY HABER - GROSSBARDÓW/ ALEXANDRA HABERA Z ŻONĄ POLĄ I CÓRKĄ ANETKĄ/ JAKUBA HABERA Z ŻONĄ BRONIĄ I CÓRKĄ RYSIĄ/ DLA UCZCZENIA PAMIĘCI ZMARŁEJ W Z.S.S.R. W 1942 r/ FRANCISZKI Z HABERÓW BRANDOWA/ RODZINA

b_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd20.JPG


TABLICA PAMIĄTKOWA/ ERNA FLAUMENHAFT/ OSKAR FLAUMENHAFT/ RÓZIA HAUSER/ JAKUB HAUSER/ ZELMA HAUSER/ ZGINĘLI Z RĄK ZBIRÓW/ NIEMIECKICH

Napisy na jednym nagrobku:

TU SPOCZYWA CHAIM FABER/ SYN ABRAHAMA I PAULINY/ ZAMORDOWANY PRZEZ/ ZBIRÓW NIEMIECKICH/ W ROKU 1941

DLA UCZCZENIA PAMIĘCI/ ZAMORDOWANYCH PRZEZ/ ZBIRÓW NIEMIECKICH/ MOJŻESZA FABERA JEGO/ SYNÓW - SYNOWYCH/ WNUKÓW I PRAWNUKÓW/ ABRAHAM PAULINA Z LEISTENÓW/ NORBERT KUDLER/ MANIA KUDLER Z FABERÓW/ CHAIM RACHEL/ FELA JANECZEK/ ARON LEA Z GUTERÓW/ LEIBEK DEBORA/ HERSZ RÓŻA/ WIKTOR RÓŻA Z LANDARÓW/ IRENA HOFMAN Z FABERÓW/ ACHIMEK HOFMAN/ CHAIM BRONEK

b_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd21.JPGb_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd22.JPG


Napis: DLA UCZCZENIA PAMIĘCI/ TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI/ Dr KRIEGERA  FRYDERYKA/ KRIEGEROWEJ ADELI/ Dr EDELSTEIN BERTY/ ZAMORDOWANYCH PRZEZ GESTAPO W 1942 r/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI/ SIOSTRA HELENA SZANCEROWA/ Z KRIEGERÓW

b_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd23.JPG


Napis: IZAK GOLDMAN/ ZM 28 II 1942 r/ PAMIĘCI/ ALFREDA I ANNY GOLDMANÓW/ EMILI FEUERSTEIN/ Zamordowanych w 1942 r/ przez niemców

b_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd24.JPG

 

Inne upamiętnione osoby to np. M. Malz, R. Fries oraz rodziny Nawrockich, którzy zginęli w 1943 r. i Grunhuttów.

 

b_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd25.JPGb_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_zyd26.JPG

 

 Na terenie cmentarza znajduje się jeszcze kwatera wojenna z okresu I wojny światowej nr 201

 

Źródła:

  • http://www.muzeum.tarnow.pl/artykul.php?id=8&typ=4
  • Hońdo L., Cmentarz żydowski w Tarnowie, Kraków