Tarnów - tablica upamiętniająca zamordowanego przez Niemców ks. Ferdynanda Machaya

  • Drukuj

Tarnów - tablica upamiętniająca zamordowanego przez Niemców ks. Ferdynanda Machaya

Położenie: kościół Filipinów, przy ul. Piłsudskiego 9, prawa nawa

Rok: 7 VI 2016

Na tablicy przedstawiona jest scena egzekucji księdza Machaya w wąwozie za więzieniem w Nowym Wiśniczu. Tablicę poświęcił wWizytator Stolicy Apostolskiej dla Konfederacji Oratorium Św. Filipa Neri – ojciec Felix Selden COr.

Napis: SŁUGA BOŻY/ Ks. FERDYNAND MACHAY COR/ MĘCZENNIK II WOJNY ŚWIATOWEJ/ URODZONY 9.XII.1914 R. W JABŁONCE ORAWSKIEJ/ ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ/ 5. VI. 1940 R. W NOWYM WIŚNICZU

Ferdynand Machay (9 XII 1914 - 5 VI 1940), urodził się w Jabłonce na Orawie. Liceum ukończył w Nowym Targu, po zdaniu matury wstąpił do kongregacji księży filipinów w Tarnowie, gdzie rozpoczął też studia w seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1938 r. Posługę kapłańską rozpoczął w Tarnowie. W czasie kampanii wrześniowej pracował jako kapelan w tarnowskim szpitalu. Został aresztowany 29 IX 1939 r. Początkowo był przetrzymywany w tarnowskim więzieniu, następnie w Krakowie na Montelupich. 14 V 1940 r. przewieziony wraz z grupą braci Albertynów do ciężkiego więzienia w Nowym Wiśniczu. Przez cały okres uwięzienia był często bity. 27 V 1940 r. został rozstrzelany wraz z 10 innymi więźniami w ramach niemieckiego odwetu za ucieczkę jednego z więźniów.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Ferdynand_Machay_(m%C5%82odszy)

 

b_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_machay.JPGb_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tar_machay2.JPG