Warszawa - tablica pamięci gen. bryg. Karola Ziemskiego

Warszawa - tablica pamięci gen. bryg. Karola Ziemskiego

Położenie: ul. Freta 10, kościół pw. Jacka

Napis: AK/GEN. BRYG. / KAROL JAN ZIEMSKI/ PSEUD. WACHNOWSKI/ UR. 27 V 1895 R – 17 I 1974 R/ DOWÓDCA OBRONY STARÓWKI I Z-CA/ DOWÓDCY OKRĘGU WARSZAWSKIEGO/ W POWSTANIU WARSZAWSKIM/ TABLICĘ UFUNDOWALI JEGO ŻOŁNIERZE

Karol Ziemski (27 V 1895 - 17 I 1974), urodził się w Nasutowie na Lubelszczyźnie. Kształcił się w Lublinie. W 1915 r. został wcielony do armii rosyjskiej i skierowany do szkoły oficerskiej w Kijowie. Następnie w szeregach Pułku Strzelców Syberyjskich brał udział w walkach na terenie Ukrainy i Rumunii. W I 1918 r. wstąpił do I Korpusu Polskiego. Po powrocie do kraju rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej, które przerwał by wstąpić do Wojska Polskiego. Wziął udział w odsieczy Lwowa i wojnie polsko - bolszewickiej. Pozostał w wojsku, też jako i wykładowca. W 1938 r. został dowódcą 36 pułku piechoty w Warszawie, którym dowodził podczas wojny obronnej w 1939 r. jako podpułkownik. Ranny w czasie obrony Modlina, został wzięty do niewoli i umieszczony w obozie jenieckim, skąd został zwolniony ze względu na stan zdrowia. Zaangażował się w pracę konspiracyjną. Podczas powstania warszawskiego był dowódcą Grupy Północ.  Od 20 IX był  zastępcą dowódcy Warszawskiego Korpusu AK. W czasie powstania został awansowany na pułkownika. Po upadku powstania przebywał w różnych obozach jenieckich oraz od IV 1945 roku obozie koncentracyjnym Neuengamme. Po wyzwoleniu szefem Polskiej Misji Łącznikowej w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec. Od 1947 r. mieszkał w Londynie, gdzie działał w różnych związkach kombatanckich. Zmarł w Londynie.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Ziemski

 

b_150_100_16777215_00_images_warszawa2_wawa_jacka_ziemski.jpg