Warszawa - tablica pamięci gen. Jana Zientarskiego

Warszawa - tablica pamięci gen. Jana Zientarskiego

Położenie: ul. Freta 10, kościół pw. Jacka

Rok: 2000

Napis: Ś.P./ JAN ZIENTARSKI/ GENERAŁ/ 1894 – 1982/ „INŻYNIER” „EIN” „MIECZYSŁAW”/ ODZNACZONY KRZYŻEM VIRTUTI MILITARI/ I KRZYŻEM WALECZNYCH/ 1939 – DOWÓDCA WYDZIELONEGO ODDZIAŁU WP/ W REJONIE KĘPNA, NASTĘPNIE/ W ARMII WARSZAWA BRONI STOLICY/ 1940 – NA WĘGRZECH ZASTĘPCA KOMENDANTA/ „OBOZU POLSKI WALCZĄCEJ”/ 1941 – POWRÓT DO KRAJU, SŁUŻBA W ZWZ/ 1942 – KOMENDANT INSPEKTORATU CZĘSTOCHOWA/ 1944 – KOMENDANT OKRĘGU RADOMSKO-/ - KIELECKIEGO AK/ 1944 – KOMENDANT KORPUSU „JODŁA” AK/ W AKCJI BURZA/ SWEMU DOWÓDCU ŻOŁNIERZY ŚRODOWISKA „JODŁA”/ WARSZAWA 2000

Jan Zientarski (24 X 1894 - 4 V 1982), urodził się w Niegardowie, od 1900 r. mieszkał w Sosnowcu. Ukończył Szkołę Handlową, od 1910 r. działał w lokalnej organizacji Młodzież Postępowo-Niepodległościowa i Polskich Drużyn Strzeleckich. Następnie mianowany komendantem Związku Strzeleckiego w Sosnowcu. Dołączył w VIII 1914 r. do w Kielcach do grupy strzeleckiej Józefa Piłsudskiego. Walczył w Legionach Polskich. Po kryzysie przysięgowym w 1918 r. został na kilka miesięcy internowany. Następnie walczył w wojnie polsko - ukraińskiej i polsko - bolszewickiej. Awansował na kapitana. We IX 1939 r. dowodził Oddziałem Wydzielonym 10. DP Armii „Łódź”. W obliczu klęski przedostał się na Węgry, gdzie został internowany. Przebywał w kilku obozach, ostatecznie zbiegł i przedostał się do Budapesztu, gdzie zaangażował się budowę Obozu Polski Walczącej. W XI 1941 r. drogą kurierską powrócił do kraju. W III 1944 r. został mianowany komendantem Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK., którym po rozwiązaniu AK nadal dowodził, tym razem z Sosnowca. 5 V złożył komendę. Sprzeciwiał się prowadzeniu walki zbrojnej, mimo tego został 24 VII 1946 r. aresztowany i sądzony jako jeden z czołowych działaczy WiNu. W 1947 r. został skazany na 3,5 roku więzienia. Wyrok odbywał we Wronkach, skąd wyszedł w 1950 r. Na krótko aresztowany jeszcze w 1951 r., przez wiele lat był inwigilowany przez SB. Zmarł w Warszawie.

Źródło:

  • https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/100425,Jan-Zientarski-1894-1982-Calym-zyciem-za-Wolna-i-Niepodlegla.html

 

b_150_100_16777215_00_images_warszawa2_wawa_jacka_zientarski.jpg