Budapeszt - pomnik generała Józefa Bema (Węgry)

Budapeszt - pomnik generała Józefa Bema (Węgry)

Położenie: Bem József tér

Projektant: János Istók,Tibora Müller

Rok: 1934

Pomnik wykonany jest z brązu, ma ponad 4 m wysokości i przedstawia generała J. Bema z jedną ręką na temblaku, a drugą wydającą rozkaz. Napis Piski na kamiennym postumencie upamiętnia bitwę, rozegraną 9 II 1849 r. podczas której ranny w rękę Bem nakazał wojskom węgierskim zdobycie mostu słowami także wyrytymi na postumencie. Na nim także płaskorzeźba przedstawiająca bitwę.

Napis na postumencie: BEM ÁPO/ PISKI/ CSATA  1849/ AHIDAT  VISSZATOGLALOM/ VAGY  ELESEM/ LLÓRE  MAGYAR!/ HA  NINCS  HIO  NINS  HAZA

Napis na kamieniu przed pomnikiem: GENERAŁ/ JÓZEF  ZACHARIASZ  BEM/ 1794  TARNÓW  -   1850  ALLEPPO/ "ODBIORĘ  MOST  ALBO  ZGINĘ/ NAPRZÓD  WĘGRZY!/ NIE  MA  MOSTU,  NIEMA  OJCZYZNY"

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica_budapeszt_bem3.JPG

 

Napis przed pomnikiem: TEGLA/ BEM TARNÓWI/ SZULÖHA ZÁBÓL

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica_budapeszt_bem.JPG

Napis z tyłu: LEGYEN EZ A SZOBOR A VILÁG ELÖTT/ A MAGYAROK FELSZABADITÁSÁNAK/ SYMBOLUMA!

SZERENCSE ÉS AZ ISTEN/ TÖLÜNK ELPÁRTOLA,/ EGY PÁRTFOGÓ MARADT CSAK/ VELÜNK; EZ BEM ALA./  OH BEM, VITÉZ VEZÉREM,/ DICSŐ TÁBORNOKOM!/ LELKED NAGYSÁGÁT KÖNNYES/ SZEMEKKEL BÁMULOM./ S HA VOLNA EMBER, KIT MINT/ ISTENT IMÁDANÉK,/ MEGHAJLANÉK ELŐTTED/ TÉRDEM, MEGHAJLANÉK./ 1849 FEBRUAR/ PETŐFI SÁNDOR

Napisy po bokach: HATSZEG/ KARANSEBES/ LUGOS/ TEMESVÁR/ FEHERTEMPLOM/ PETRILOVA/ SZASZKA/ ORSOVA
DÉS/ ZSIBÓ/ CSUCSA/ KOLOZSVÁR/ BESZTERCZE/ BETHLEN/ NASZÓD/ TIHUCZA
MVÁSÁRHELY/ GALFALVA/ NAGYSZEBEN/ SZELINDEK/ VIZAKNA/ SZÁSZSEBES/ SZÁSZVÁROS/ PISKI
ALVINCZ/ MEDGYES/ JAD/ VÖRÖSTORONY/ BRASSO/ OLASZFALU/ SEPISZGYORGY/ SEGESVÁR

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica_budapeszt_bem2.JPG

 

Z prawej strony pomnika odsłonięto pamiątkowy kamień z napisem po polsku i węgiersku.

Napis po polsku (pisownia oryginalna): PODCZAS REWOLUCJI WĘGIERSKIEJ I WALK O WOLNOŚĆ 1956 ROKU, A TAKŻE/ PO ICH STŁUMIENIU, POLACY, WIERNI IDEI WIELOWIEKOWEJPRZY JAŹNI MIĘDZY/ OBOMA NARODAMIDALI ŚWIADECTWO NIEZWYKŁEJ SOLIDARNOŚCI./ OD JESIENI 1956 R. PRZEZ WIELE MIESIĘCY WYSYŁALI NA WĘGRY NIEPSOTYKANĄ/ ILOŚĆ DARÓW- KRWI, LEKARSTW, OPATRUNKÓW, ŻYWNOŚCI, ODZIEŻY I MATERIAŁÓW/ BUDOWLANYCH,W WIELU POLSKICH MIEJSCOWOŚCIACH WYWIESZANO WĘGIERSKIE/ FLAGI. WSPIERALI "BRACI WĘGRÓW" OFIARNIEJ NIŻ KTOKOLWIEK INNY./
NINIEJSZA TABLICA ZOSTAŁA POSTAWIONA W 60. ROCZNICĘ REWOLUCJI 1956 ROKU, JAKO WYRAZ PAMIĘCI/ I WDZIĘCZNOŚCI PRZEZ SAMORZĄD MIASTA STOŁECZNEGO BUDAPESZTU Z INICJATYWY WĘGIERSKIEGO/ INSTYTUTU KULTURY W WARSZAWIE W RAMACH WSPÓŁPRACY DWÓCH STOLIC - BUDAPESZTU I WARSZAWY.

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica_budapeszt_bem6.JPG

Źródło:

  • http://polonica.hu/pl/pomnik-generala-jozefa-bema0.html

 

b_150_100_16777215_00_images_zagranica_budapeszt_bem4.JPGb_150_100_16777215_00_images_zagranica_budapeszt_bem5.JPG