Nowości

UAKTUALNIENIE Z 06 V 2017 R.

 

Obszar

 

liczba wpisów

 

ostatni wpis

 

Województwo dolnośląskie

 

 80  -

Województwo lubelskie

 

48 -

 

Województwo małopolskie

 

 622
 1. Chojnik - cmentarz z I wojny światowej nr 150
 2. Trzemesna - głaz upamiętniający szpital partyzancki
 3. Słona - pomnik poległych partyzantów
 4. Dąbry - pomnik i cmentarz poległych partyzantów
 5. Wola Stróska - upamiętnienie poległych partyzantów
 6. Rzepiennik Suchy - pomnik upamiętniający śmierć członków ruchu oporu
 7. Swoszowa - pomnik partyzantów
 8. Szynwałd - mogiła partyzantów
 9. Olkusz - tablica poświęcona żołnierzom 23. i 106. dywizji Armii Krajowej
 10. Ciężkowice - tablica Łuczkiewiczów
 11. Olkusz - tablica poświęcona żołnierzom I i II Armii Wojska Polskiego
 12. Olkusz - tablica poświęcona Olkuszanom poległym w kampanii wrześniowej
 13. Olkusz - tablica pamiątkowa poświęcona Włochom poległym w powstaniu styczniowym
 14. Olkusz - tablica pamiątkowa poświęcona poległym w wojnie polsko - bolszewickiej
 15. Lubaszowa - tablica upamiętniająca batalion AK "Barbara"
 16. Jodłówka Tuchowska - krzyż upamiętniający partyzantów
 17. Paleśnica - mogiła ofiar pacyfikacji Jamnej oraz partyzantów poległych podczas walki we IX 1944 r.
 18. Olszyny - pomnik poległych lotników
 19. Olkusz - tablica upamiętniająca płytę nieznanego żołnierza
 20. Joniny - nagrobek Józefa Włodarskiego
 21. Olkusz - tablica poświęcona żołnierzom V Batalionu Strzelców Olkuskich im. płk. Francesco Nullo
 22. Jodłówka Tuchowska - mogiła partyzanta Fryderyka Jaworskiego
 23. Olkusz - symboliczny grób rodziny Kocjanów
 24. Olkusz - tablice poświęcone żołnierzom polskim – mieszkańcom Ziemi Olkuskiej, którzy polegli we Włoszech w latach 1943-44
 25. Olkusz - pomnik mieszkańców ziemi olkuskiej ofiar niemieckich obozów zagłady
 26. Pogórska Wola - cmentarz z I wojny światowej nr 206
 27. Olkusz - ściana pamięci
 28. Olkusz - Krzyże Solidarności
 29. Ołpiny - głaz upamiętniający Ignacego Solarza
 30. Pogórska Wola - zbiorowa mogiła rozstrzelanych przez Niemców w latach 1939-1945
 31. Rzepiennik Strzyżewski - cmentarz z I wojny światowej nr 114
 32. Ryglice - tablica upamiętniająca poległych żołnierzy AK z kompanii Regina
 33. Pawęzów - tablica pamiątkowa 16 pp Batalionu „Barbara” AK.
 34. Pawęzów - pomnik smoleński
 35. Szerzyny - cmentarz z I wojny światowej nr 33
 36. Szerzyny - pomnik ofiar II wojny światowej
 37. Tuchów - mogiła zamordowanych partyzantów

dodano nowe zdjęcia do następujących miejsc:

 

Województwo opolskie

 26

 -

Województwo podkarpackie

 

 157 -

Województwo pomorskie

 

 31

Województwo śląskie

 

 80  -

Województwo świętokrzyskie

 

 74 -

Kraków

 

 74 -

Tarnów

 

 123 -

Zagranica

 

 7 -

Razem

 1322