Nowości

UAKTUALNIENIE Z 17 V 2018 R.

 

Obszar

 

liczba wpisów

 

ostatni wpis

 

Województwo dolnośląskie

 

 80  -

Województwo lubelskie

 

48 -

 

Województwo łódzkie

 13
 1. Łódź - grób Nieznanego Żołnierza
 2. Łódź - tablica pamiątkowa poświęcona Kazimierzowi Pułaskiemu
 3. Łódź - tablica pamiątkowa poświęcona Konstytucji 3 Maja
 4. Łódź - tablica pamiątkowa poświęcona ofiarom potyczki z Niemcami w XI 1918 r.
 5. Łódź - tablica pamiątkowa poświęcona przyłączeniu Wileńszczyzny do Polski
 6. Łódź - tablica pamiątkowa poświęcona wszystkim walczącym o byt II RP
 7. Łódź - tablica pamięci Leopolda Skulskiego
 8. Łódź - tablica upamiętniająca harcerzy poległych w latach 1914-1920
 9. Łódź - tablica upamiętniająca III powstanie śląskie
 10. Łódź - tablica upamiętniająca III powstanie śląskie (II)
 11. Łódź - tablica upamiętniająca Konstytucję 3 Maja
 12. Łódź - tablica upamiętniająca odzyskanie niepodległości
 13. Łódź - tablica upamiętniająca powstanie czerwcowe

Województwo małopolskie

 

 631
 1. Igołomia - nagrobek poległych powstańców styczniowych
 2. Uście Solne - cmentarz z I wojny światowej nr 319
 3. Pogórska Wola - pomnik poległych za Ojczyznę
 4. Ostrusza - cmentarz z I wojny światowej nr 143
 5. Dąbrówka Tuchowska - cmentarz z I wojny światowej nr 157
 6. Porąbka Uszewska - cmentarz z I wojny światowej nr 280
 7. Ropa - cmentarz z I wojny światowej nr 72
 8. Trzciana - cmentarz z I wojny światowej nr 309

Zbylitowska Góra - cmentarz z I wojny światowej nr 199 - nowe zdjęcia

Województwo mazowieckie

 36

-

Województwo opolskie

 26

-

Województwo podkarpackie

 

 181
 1. Nowy Żmigród - pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej
 2. Nowy Żmigród - mogiła osób z rodziny Skołudów zamordowanych w 2 wojnie światowej
 3. Nowy Żmigród - krzyż upamiętniający zamordowanych w Katyniu
 4. Nowy Żmigród - głaz upamiętniający poległych w wojnie polsko-bolszewickiej
 5. Nowy Żmigród - cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 8

Województwo pomorskie

 

 33
 1. Rozewie - pomnik upamiętniający przejęcie Pomorza przez Wojsko Polskie
 2. Rozewie - tablica upamiętniająca Leona Wzorka

Województwo śląskie

 

 104 -

Województwo świętokrzyskie

 

 104
 1. Święty Krzyż - tablica upamiętniająca powstańców Powstania Styczniowego

Województwo wielkopolskie

 3
 1. Poznań - tablica Ignacego Paderewskiego
 2. Gniezno - tablica Józefa Hallera
 3. Dziekanowice - pomnik poległych parafian

Kraków

 

 81
 1. Kraków - pomnik Józefa Piłsudskiego
 2. Kraków - mogiła konfederatów barskich
 3. Kraków - tablica upamiętniająca Romualda Traugutta
 4. Kraków - głaz upamiętniający Powstanie Zabajkalskie
 5. Kraków - tablica pamiątkowa marszałka Józefa Piłsudskiego
 6. Kraków - tablice Legionów na domu im. Józefa Piłsudskiego
 7. Kraków - tablica upamiętniająca wymarsz pierwszej kompanii kadrowej

Tarnów

 

 124

Tarnów - kaplica pamięci ofiar obozów koncentracyjnych (oświęcimska) - nowe zdjęcia

Tarnów - cmentarz z I wojny światowej nr 202 - nowe zdjęcia

Zagranica

 

 10
 1. Stryj - tablica poświęcona pamięci Tadeusza Kościuszki (Ukraina)
 2. Stryj - tablica upamiętniająca odsiecz wiedeńską (Ukraina)
 3. Stryj - figura MB ufundowana z wdzięczności za odzyskanie niepodległości

Razem

 1474