Nowości

UAKTUALNIENIE Z 13 I 2021 R.

 

Obszar

 

liczba wpisów

 

ostatni wpis

 

Województwo dolnośląskie

 

 80  -

Województwo kujawsko - pomorskie

13 -

Województwo lubelskie

 

51

-

Województwo łódzkie

 59 -

Województwo małopolskie

 

 69 -

Województwo mazowieckie

 36

-

Województwo opolskie

 27 -

Województwo podkarpackie

 

 230
 1. Pustków - Osiedle - teren niemieckiego obozu jenieckiego i pracy przymusowej

Województwo pomorskie

 

 58 -

Województwo śląskie

 

 186 -

Województwo świętokrzyskie

 119 -

województwo warmińsko-mazurskie

2 -

Województwo wielkopolskie

 23 -

Województwo zachodniopomorskie

26
 1. Koszalin - tablica wydarzeń stanu wojennego
 2. Koszalin - pomnik ofiar Sybiru
 3. Koszalin - tablica upamiętniająca Związek Solidarności Polskich Kombatantów
 4. Koszalin - tablica pamięci ks. Jerzego Popiełuszki
 5. Koszalin - tablica poświęcona Polkom z powstania warszawskiego
 6. Koszalin - tablica pamięci pomordowanych Polaków w hitlerowskich obozów koncentracyjnych
 7. Szczecin - tablica pamięci ks. dr. Bolesława Domańskiego
 8. Szczecin - tablica poświęcona powstańcom wielkopolskim
 9. Szczecin - tablica saperów Wojska Polskiego
 10. Szczecin - tablica poświęcona żołnierzom września
 11. Szczecin - tablica upamiętniająca młodocianych żołnierzy i partyzantów walczących w latach 1939 - 1945
 12. Kołobrzeg - głaz upamiętniający pierwszych powojennych mieszkańców miasta
 13. Szczecin - tablica pamiątkowa 12 batalionu rozpoznawczego Ułanów Podolskich
 14. Kołobrzeg - tablica więźniów obozów koncentracyjnych
 15. Kołobrzeg - tablica sybiraków
 16. Kołobrzeg - tablica pamięci żołnierzy 4 Dywizji Piechoty
 17. Kołobrzeg - tablica pamięci żołnierzy 3 Pomorskiej Dywizji Piechoty
 18. Kołobrzeg - tablica pamięci poległych żołnierzy 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty 1 Armii LWP
 19. Kołobrzeg - Pomnik Zaślubin Polski z morzem
 20. Kołobrzeg - pomnik Józefa Piłsudskiego
 21. Szczecin - głaz upamiętniający młodocianych żołnierzy
 22. Szczecin - pomnik ofiar grudnia 1970 - Anioł Wolności
 23. Szczecin - pomnik męczenników II wojny światowej

Kraków

 

 113 -

Tarnów

 136 -

Warszawa

97
 1. Warszawa - tablica Alfonsa Kotowskiego
 2. Warszawa - tablica batalionu szturmowego "Sokół
 3. Warszawa - tablica żołnierzy AK - obrońców Starego Miasta
 4. Warszawa - tablica upamiętniająca muzyków orkiestr wojskowych poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej
 5. Warszawa - tablica pamięci żołnierzy AK centrali zaopatrzenia terenu "Zegar" "Czata 49" "Stadion"
 6. Warszawa - tablica upamiętniająca oddział Armii Krajowej Kedyw Kolegium "A"
 7. Warszawa - tablica pamięci żołnierzy AK batalionu "Zośka"
 8. Warszawa - tablica upamiętniająca poległych parafian w latach 1914-1920
 9. Warszawa - tablica pamięci żołnierzy AK batalionu "Miotła"
 10. Warszawa - tablica pamięci żołnierzy NSZ poległych w powstaniu warszawskim
 11. Warszawa - tablica pamięci żołnierzy AK Zgrupowania "Radosław" i  pułku "Broda 53"
 12. Warszawa - tablica upamiętniająca Jana Kilińskiego
 13. Warszawa - tablica polskich lotników poległych ipomordowanych w czasie II wś
 14. Warszawa - tablica upamiętniająca poległych i zamordowanych marynarzy II RP
 15. Warszawa - tablica pamięci żołnierzy AK Zgrupowania "Radosław" i  pułku "Broda 53"
 16. Warszawa - tablica poświęcona rozstrzelanym przez Niemców pracowników i pacjentów szpitala Bonifratrów
 17. Warszawa - tablica pamięci żołnierzy AK kompani szturmowej "Jeremi"
 18. Warszawa - tablica pamięci więźniów niemieckiego obozu Gross Rosen
 19. Warszawa - tablica pamięci żołnierzy IV rejonu AK 41 kompanii WSOP
 20. Warszawa - tablica upamiętniająca kompanię "Koszta"
 21. Warszawa - tablica upamiętniająca batalion "Bończa"
 22. Warszawa - tablica pamięci żołnierzy AK IV Zgrupowania Gurt
 23. Warszawa - tablica upamiętniającą 3 więźniów obozów Gross-Rosen i Mauthausen
 24. Warszawa - tablica pamięci Polaków pomordowanych przez Ukraińców z UPA
 25. Warszawa - tablica pamięci Eugeniusza Stasieckiego "Piotr Pomian"
 26. Warszawa - tablica pamięci pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności biorących udział w walkach o wolność Polski
 27. Warszawa - tablica pamięci Emila Barchańskiego
 28. Warszawa - tablica żołnierzy kompanii Jeremi
 29. Warszawa - tablica upamiętniająca nauczycieli - zesłańców uczących w latach 1941-1946
 30. Warszawa - tablica Tchorka upamiętniająca rozstrzelanie 70 Polaków
 31. Warszawa - tablica Tchorka upamiętniająca rozstrzelanie 34 Polaków
 32. Warszawa - tablica pamięci marynarzy, którzy zginęli w latach 1939-1945
 33. Warszawa - tablica w hołdzie ludności ziem wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej
 34. Warszawa - tablica upamiętniająca miejsce przetrzymywania Żydów przed wywiezieniem do Treblinki

Zagranica

 

 54

 -

Razem

 2002