Wrocław - tablica poświęcona członkom WiN

Wrocław - tablica poświęcona członkom WiN

Położenie: w kościele p.w. św. Elżbiety

Rok: 1998

Napis: WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE/ OFICEROWIE ARMII KRAJOWEJ/ PREZES I CZŁONKOWIE DOLNOŚLĄSKIEGO ZARZĄDU/ ZRZESZENIA WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ/ mjr LUDWIK MARSZAŁEK ps. ZBROJA, MICHAŁ/ ppor. WŁADYSŁAW CISEK ps. ROM/ ppor. STANISŁAW DYDO ps. FRANEK/ por. JAN KLAMUT ps. GÓRSKI/ STRACENI PRZEZ WŁADZE KOMUNISTYCZNE W WIĘZIENIU WE WROCŁAWIU/ W DNIU 27 LISTOPADA 1948 ROKU/ W pięćdziesiątą rocznicę ich męczeńskiej śmierci/ 1948 - 1998/ KOMBATANCI AK I WiN

Ludwik Marszałek (9 VIII 1912 - 27 XI 1948), urodził się w Brzezinach koło Ropczyc. Podczas kampanii wrześniowej 1939 walczył w szeregach 15 pułku piechoty „Wilków” z Dęblina. Po kapitulacji Polski zbiegł z niemieckiego obozu jenieckiego.  Przez cały okres okupacji niemieckiej był oficerem SZP- -ZWZ-AK na terenie powiatu dębickiego. Od jesieni 1942 r. do I 1944 r. był oficerem szkoleniowym obwodu. Zorganizował system konspiracyjnych kursów dla podchorążych i podoficerów, prowadził we wsiach wykłady teoretyczne oraz szkolenie w terenie w różnych miejscowościach powiatu dębickiego. W III 1944 r. został mianowany komendantem Obwodu Dębica.Po przejściu styczniowej ofensywy Armii Czerwonej kontynuował działalność w konspiracji poakowskiej. Wkrótce został jednym z głownych organizatorów struktur WiN na Rzeszowszczyźnie. W X 1946 r. został przeniesiony do pracy konspiracyjnej na ziemie zachodnie, gdyż groziło mu aresztowanie. Od XII 1947 r. mieszkał we Wrocławiu, pracował w firmie remontowo-budowlanej. W III 1947 r. został kierownikiem wrocławskiego okręgu WiN. Aresztowany w XII tego samego roku, po brutalnych przesłuchaniach został skazany na karę śmierci. 27 XI 1948 r. wraz z 3 innymi działaczami WiN został rozstrzelany na dziedzińcu więzienia przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu.

Władysław Cisek (6 II 1921 - 27 XI 1948), ps. "Rom", urodził się w Radziechowie w woj. tarnopolskim. W 1939 r. jako ochotnik wstępuje do Wojska Polskiego. Po przejściu swojej jednostki na teren Węgier został tam internowany. Na Węgrzech zdał maturę oraz rozpoczął studia Wydziale Mechanicznym Politechniki w Budapeszcie, był również członkiem Stowarzyszenia Studentów Polskich na Węgrzech i żołnierzem AK. po zakończenu wojny powrócił do kraju i przyjechał do Wrocławia. Był w grupie pierwszych studentów i asystentów Politechniki Wrocławskiej. Kontynuował studia na Wydziale Elektromechanicznym i prowadził zajęcia w Katedrze Geometrii Wykreślnej. We Wrocławiu działał w organizacji NIE oraz Delegaturze Sił Zbrojnych i organizacji Wolność i Niezawisłość. W latach 1946 - 1947 był kierownikiem organizacyjnym dolnośląskiego WiN. Został aresztowany 15 XII 1947 r. i rozstrzelany w XI 1948 r.

Stanisław Dydo (23 II 1922 - 27 XI 1949), urodził się w Babicach koło Oświęcimia, w rodzinie nauczycielskiej. Jego ojciec został zamordowany przez Niemców w obozie Mauthausen. W czasie wojny został członkiem ZWZ, początkowo w Oświęcimiu, a następnie po przeprowadzce, w Ropczycach. Ukończył konspiracyjną podchorążówkę, wcześniej zdając na tajnych kompletach maturę. Był dowódcą plutonu dywersyjnego Placówki Ropczyce w Obwodzie AK Dębica. W III 1945 r. wyjechał do Krakowa i został studentem Studium Wychowania Fizycznego UJ, gdzie od września tegoż roku rozpoczął działalność w konspiracyjnej organizacji „Wolność i Niezawisłość” (WiN). Wkrótce wyjeżdża z miasta z powodu zagrożenia kolejnym aresztowaniem. We Wrocławiu włączył się w reorganizację i tworzenie Obszaru Zachodniego WiN. Jednocześnie był studentem Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawno-Administracyjnym i kierownikiem Sekcji Lekkoatletycznej Akademickiego Zrzeszenia Studentów (AZS). Został aresztowany przez UB 18 XII 1947 r. i po procesie skazany na karę śmierci.

Jan Klamut (14 II 1913 - 27 XI 1948). Uczestniczył w kampanii wrześniowej, po jej zakończeniu działał w strukturach ZWZ i AK. Od I 1945 służył w Ludowym Wojsku Polskim. Jednocześnie, po wojnie pozostał w strukturach podziemia, przekazując organizacji WiN ważne informacje dotyczące sowietyzacji i Armii Radzieckiej. Został aresztowany 2 I 1948 i następnie skazany na karę śmierci.

 

Źródła:

  • http://www.solidarni.waw.pl/27listopad1948_zbroja.html
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Marsza%C5%82ek
  • http://www.nszz.pwr.wroc.pl/nszz/pdf/cisek.pdf
  • http://podkarpackahistoria.manifo.com/historia-dowodcy-plutonu-ak-w-ropczycach
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Klamut_%28%C5%BCo%C5%82nierz%29

 

b_150_100_16777215_00_images_dolnoslaskie_wroclaw_win.JPG