Oleśnica - tablica pamięci Antoniego Cieszyńskiego

Oleśnica - tablica pamięci Antoniego Cieszyńskiego

Położenie: Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie
Rynek, apteka pod orłem Rynek 11

Rok: 1967

Napis: WIELKIEMU UCZONEMU POLSKIEMU/ PROFESOROWI DOKTOROWI/ ANTONIEMU CIESZYŃSKIEMU/ UR. W 1882 R. W OLEŚNICY/ TWÓRCY STOMATOLOGII POLSKIEJ/ OBROŃCY POLSKOŚCI TYCH ZIEM/ W 85-TĄ ROCZNICĘ URODZIN/ SPOŁECZEŃSTWO MIASTA OLEŚNICY/ OLEŚNICA 1967/ ZGINĄŁ Z RĄK OPRAWCÓW HITLEROWSKICH/ Z GRUPĄ UCZONYCH POLSKICH WE LWOWIE W 1941 R

Antonii Cieszyński (31 V 1882 - 3/4 VII 1941), urodził się w Oleśnicy. Studiował medycynę, stomatologię i filozofię w Berlinie i Monachium. Po ukończeniu nauki, został w 1913 r. mianowany profesorem nadzwyczajnym Ambulatorium Dentystycznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego, przekształconego później w Instytut Dentystyczny. We Wiedniu założył oddział dla obrażeń szczękowych i poliklinikę stomatologiczną dla uchodźców z Polski. W czasie ataku ukraińskiego na Lwów w 1918 r. zorganizował Polską Służbę Sanitarną i organizował punkty opatrunkowe. W okresie międzywojennym był kierownikiem Katedry Dentystyki UJK i Lwowskiego Państwowego Instytutu Medycyny, przewodniczącym Komitetu Narodowego Międzynarodowego Związku Dentystycznego i honorowym przewodniczącym Związku Słowiańskich Stomatologów. Opublikował setki prac z dziedziny stomatologii. Został rozstrzelany przez Niemców wraz z grupą 25 profesorów na Wzgórzach Wuleckich.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Cieszy%C5%84ski

 

b_150_100_16777215_00_images_dolnoslaskie_olesnica_cieszyn.JPG