Kraków - Mogiła - Ołtarz Pamięci Narodowej

Kraków - Mogiła - Ołtarz Pamięci Narodowej

Położenie: ołtarz znajduje się przy kościele MB Wniebowziętej i św. Wacława, cystersów

Rok: 1986/ 1989

Pierwotnie w miejscu tym, w 1986 r. stanął pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Pomnik wykonany jest z brązu, ma 2,5 m wysokości. Jego autorem jest Remigiusz Dulko. Postać księdza ma zaciśniętą na szyi pętlę grubego sznura, który spętał także rękę. Nogi są również obwiązane sznurami, do których przymocowano worki z kamieniami. Na piersi przyczepiona jest odznaka z orłem.

Napis: Dbajmy/ o wolność naszego ducha/ nie dajmy się zniewolić/ przez lęk i zastraszenie/ KS Jerzy Popiełuszko homilia z 25 09 1983

Po utworzeniu w 1989 r. Ołtarza Pamięci Narodowej pomnik ustawiono przed nim, a na ścianie Ołtarza umieszczono tablicę ze słowami Jana Pawła II.

Napis: JA MODLE SIĘ/ ZA KS. JERZEGO POPIEŁUSZKĘ/ JESZCZE BARDZIEJ MODLĘ SIĘ/ O TO, ŻEBY Z TEJ ŚMIERCI/ WYROSŁO DOBRO, TAK JAK/ Z KRZYŻA ZMARTWYCHWSTANIE/ JAN PAWEŁ II

 

 b_150_100_16777215_00_images_krakow_krak_mogila2.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow_krak_mogila3.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow_krak_mogila4.JPG

 

W centralnej części założenia umieszczono krzyż z kajdanami, przyniesiony przez Polaków do opactwa we IX 1861 r. Pierwotnie stał on na szczycie małego kopca ziemnego przed bazyliką. Kajdany zostały obecnie wkomponowane w mensę ołtarza.

Napis: ŁAŃCUCH KAJDANY/Z KRZYŻA/ MĘCZEŃSTWA/ POLAKÓW/ Z R. 1861

Napis nad krzyżem: OŁTARZ PAMIĘCI NARODOWEJ

Napis na tablicy przy krzyżu: KRZYŻ POMNIK/ MĘCZEŃSTWA POLAKÓW/ W R. 1861, W 30. ROCZNICĘ POWSTANIA/ LISTOPADOWEGO/ MIAŁY MIEJSCE W WAR-/ SZAWIE LICZNE MANIFESTACJE/ W CZASIE JEDNEJ Z NICH, NA KRA-/ KOWSKIM PRZEDMIEŚCIU, DNIA 7. II./ ODDZIAŁ CARSKI DAŁ SALWĘ DO TŁUMU/ PADŁO PIĘCIU ZABITYCH: ROBOTNIK/ METALOWIEC BRENDEL, CZELADNIK/ KRAWIECKI ADAMKIEWICZ, UCZEŃ/ SZKOŁY REALNEJ ARCICHIEWICZ ORAZ/ DWAJ ZIEMIANIE - KARCZEWSKI I RUT-/ KOWSKI./ W KWIETNIU NA PLACU ZAMKOWYM/ POLEGŁO PONAD 100 POLAKÓW. ICH/ ŚMIERĆ PORUSZYŁA CAŁY NARÓD I DA-/ ŁA POCZĄTEK NOWYM BARDZO LICZ-/ NYM MANIFESTACJOM. URZĄDZANO/ TAKŻE PROCESJE, PODCZAS KTÓRYCH/ KU CZCI POLEGŁYCH STAWIANO KRZYŻE/ Z EMBLEMATAMI KORONY CIERNIO-/ WEJ, KAJDANÓW I ORŁA BIAŁEGO. JEDNYM Z NICH JEST TEN KRZYŻ./ PRZYNIEŚLI GO DO MOGIŁY KRAKOWIA-/ NIE I W CZASIE DOROCZNYCH UROCZYS-/ TOŚCI PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTE-/ GO DNIA 18 WRZEŚNIA 1861 ROKU/ UMIEŚCILI KRZYŻ-SYMBOL/ PRZED KOŚCIOŁEM

 

b_150_100_16777215_00_images_krakow_krak_mogila8.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow_krak_mogila10.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow_krak_mogila5.JPG

 

Na ścianie Ołtarza znajdują się także następujące tablice:

Napis: W HOŁDZIE TYM/ KTÓRZY ZA BOGA/ HONOR/ I OJCZYZNĘ/ ODDALI ŻYCIE

Napis: 1-3 IX/ BORY TUCHOLSKIE/ WESTER/ - PLATTE/ 1-7 IX/ 1939

Napis: 10-17 IX 1939/ KUTNO/ 1 IX - 2 X HEL 1939/ WARSZAWA 8-27 IX 1939 1 VIII - 2 X 1944 16-17 I 1945

Napis: PUSZCZA KAMPINOSKA/ 18-22 X 1939/ 2-4 X 1939 KOCK

Napis: 28-31 V 1940 NARVIK/ VIII-IX 1940 BATTLE/ OF BRITAIN/ 19 VIII - 10 XII 1941 TOBRUK

Napis: 12-13 X 1943 LENINO/ 11-18 V 1944 MONTE/ CASSINO/ 8-21 VIII 1944 FALAISE/ CHAMBOIS/ KOŁOBRZEG 8-18 III 1945/ BERLIN 30 IV - 2 V 1945

Napis: JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU/ W 125 ROCZNICĘ URODZIN/ 5.XII.1867 - 5.XII.1992/ TOWARZYSTWO PAMIĘCI NARODOWEJ/ IM. I MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO/ W KRAKOWIE

Napis: SMOLEŃSK/ 10. 04 2010 R. GODZ. 8:41
BOŻE, PRZYJMIJ OFIARĘ/ Z ŻYCIA 96 POLAKÓW/ I OKAŻ MIŁOSIERDZIE/ NASZEJ OJCZYŹNIE/ ŚWIĘTY BOŻE!/ ŚWIĘTY MOCNY!/ ŚWIĘTY, NIEŚMIERTELNY!/ ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI.../ KATYŃ

Napis: DACHAU + WORKUT/ A +SACHSENHAUSE/ N + KOZIELSK + GRO/ SSROSEN + OSTASZ/ KÓW + OŚWIECIM/ KATYŃ STAROBIELSK

Napis: PAMIĘCI/ POMORDOWA-/ -NYCH W LATACH/ 1939-1945/ Z ZIEMI STANISŁA-/ WOWSKIEJ/ Krajanie

Napis: III 1794/ XI 1830/ I 1863/ VIII 1944/ X 1956/ III 1968/ XII 1970/ VI 1976/ VIII 1980

Nad tablicą inskrypcyjną pamięci Marszałka, znajduje się medalion z jego podobizną.

Napis: TEN, KTÓRY WSZYSTKIM SERCE SWE OTWIERA/ FRANCUZEM JEST, GDY FRANCJA CIERPI, GREKIEM,/ GDY NARÓD GRECKI Z GŁODU OBUMIERA,/ TEN JEST Z OJCZYZNY MOJEJ. JEST CZŁOWIEKIEM./ - ANTONI SŁONIMSKI, 1943 R./ W OKRESIE POŻOGI WOJENNEJ, SZALEŃSTWA I OBOJĘTNOŚCI ŚWIATA,/ TU W MOGILE ODNALAZŁ OAZĘ NADZIEI ŻYD, EMANUEL TENENWURZEL/ Z MIECHOWA. UKRYTEGO POD NAZWISKIEM "JAN WÓJCIK" PRZYPROWADZIŁ/ DO KLASZTORU STANISŁAW GODOMSKI. W OKRESIE, GDY Z ROZKAZU/ HITLERA W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ EUROPIE SYSTEMATYCZNIE UNICESTWIANO/ NARÓD ŻYDOWSKI, A W POLSCE ZA POMOC ŻYDOM GROZIŁA ŚMIERĆ,/ ÓWCZESNY O. ROBERT KUCHAR ZACHOWUJĄC WIERNOŚĆ/ ZASADZIE MIŁOŚCI BLIŹNIEGO DAŁ SCHRONIENIE 14-LETNIEMU CHŁOPCU./ W PODZIĘKOWANIU ZA ŻYCIE W OKRESIE/ OD SIERPNIA 1942R. DO KWIETNIA 1943R./ PROF. DR. EMANUEL TENENWURZEL-TANAY/ DETROIT, MICHIGAN, USA/ 19 KWIETNIA 1990R.

YOU, WHO'RE OPENING ALLYOYR HEART'S ACUMEN,/ YOU'RE FRENCH, WHEN FRANCE IS MOANING IN DESPAIR./ YOU'RE GREEK, WITH GREECE IN HUMGER'S FLARE./ YOU'RE COMING FROM MY NATIVE LAND, YOU'RE HUMAN./ - ANTONI SŁONIMSKI, 1943/ HERE IN MOGILA, DURING THE WARTIME CONFLAGRATION, FRENZY AND/ APATHY OF THE WORLD, A JEW, EMANUEL TENEWURZEL FRM MIECHÓW,/ FOUND HIS OASIS OF HOPE, WITH FALSE PAPERS FOR THE NAME OF/ "JAN WÓJCIK", HE WAS BROUGHT TO THE MONASTERY. IN THE TIMES/ WHEN, BY HITLER'S COMMAND, EUROPEAN JEWRY WAS UNDERGOING MASS/ ANNIHILATION IN THE HEART OF THE CHRISTIAN WORLD, WHEN IN POLAND,/ HELPING JEWS WAS PUNISHED BY DEATH, ABBOT ROBERT KUCHAR, FAITHFUL/ TO THE IDEA OF CHRISTIAN LOVE, OFFERED SHELTER TO THE YOUNG/ JEWISH BOY/ IN GRATITUDE FOR LIFE FROM AUGUST 1942 - APRIL 1943/ EMANUEL TENENWURZEL-TANAY, PROFESSOR OF PSYCHIATRY/ DETROIT MICHIGAN USA/ 19 APRIL 1990

 

b_150_100_16777215_00_images_krakow_krak_mogila9.JPG

 

W zwieńczeniu półokrągłej niszy ołtarza znajduje się wyobrażenie krzyża orderu Virtuti Militari. Po lewej stronie MB Częstochowska oraz orzeł z napisem POLONIA SEMPER FIDELIS/ CHWAŁA POLEGŁYM/ ZA WIARĘ I OJCZYZNĘ

 

b_150_100_16777215_00_images_krakow_krak_mogila.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow_krak_mogila6.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow_krak_mogila7.JPG

 

Źródło:

  • http://www.mogila.cystersi.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=173:pomnik-ks-jerzego-popieuszki-w-mogile&catid=122:dziedziniec-klasztorny&Itemid=213