Kraków - pomnik Ryszarda Kuklińskiego

Kraków - pomnik Ryszarda Kuklińskiego

Położenie: mogiła znajduje się przed kościołem kapucynów p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
Ul. Loretańska 11

Rok: 1993

Pomnik składa się z betonowych, przekrzywionych surowych betonowych płyt. Wyrastają one bezpośrednio z podłoża i symbolizują upadek muru berlińskiego. Znajdują się na nich inskrypcje. Nad nim ustawiony został metolowy łuk tęczy, łącząc dwa świata. Nie dotyka jednak podłoża, urwana zostaje tuż nad jej końcówką wyrastającą z ziemi w formie małego kamiennego postumentu z informacyjnym tekstem.

Napis: ŻADNE STANOWIONE PRAWO, ŻADNE PRZYSIĘGI, ŻADNE POGRÓŻKI/ NIE POWSTRZYMAJĄ LUDZKIEGO SUMIENIA./ NO STATUTORY LAW, NO OATH, NO THREAT CAN HOLD BACK/ THE HUMAN CONSCIENCE./ Józef Tischner/ PŁK KUKLIŃSKI BYŁ PIERWSZYM POLSKIM OFICEREM W NATO/ DOBRZE ZASŁUŻYŁ SIĘ POLSCE/ COLONEL KUKLIŃSKI WAS THE FIRST POLISH OFFICER IN NATO/ HE SERVED POLAND WELL/ Zbigniew Brzeziński

Napis: ŚWIADOM ZNACZENIA/ HEROICZNEJ MISJI/ OBEZWŁADNIENIA/ IMPERIUM ZŁA/ ROZUMEM I WOLĄ/ SAMOTNEGO ŻOŁNIERZA/ PUŁKOWNIKOWI/ RYSZARDOWI/ KUKLIŃSKIEMU/ TEN MONUMENT/ USTANAWIAMY

Napis: W 1998 OSTATNI ŻOŁNIERZ TUŁACZ/ WRÓCIŁ DO POLSKI JAKO/ HONOROWY OBYWATEL KRAKOWA/ MIASTA, KTÓRE/ OTWORZYŁO MU WROTA DO OJCZYZNY.

Napis: POSTAWIONO MMXVIII

Napis: OD 1986 ZSRR PRZEGRYWAŁ ZIMNĄ WOJNĘ. W 1989 ODRODZIŁA SIĘ POLSKA, A ZA NIĄ NARODY EUROPY WSCHODNIEJ. RUNĄŁ BERLIŃSKI MUR./ W 1991 ROZPADŁ SIĘ ZSRR/ I SKOŃCZYŁA SIĘ ZIMNA WOJNA.

USA I NATO ZMIENIŁY PLANY OBRONY./ GASŁO NIEBEZPIECZEŃSTWO/ III WOJNY ŚWIATOWEJ MOGĄCEJ/ UNICESTWIĆ POLSKĘ. W 1978 POLAK ZOSTAŁ PAPIEŻEM,/ W 1980 POWSTAŁA/ SOLIDARNOŚĆ.

PO INWAZJI W 1968 WOJSK/ UKŁADU WARSZAWSKIEGO NA CZECHOSŁOWACJĘ,/ ZBRODNI GRUDNIOWEJ LUDOWEGO WOJSKA/ NA POLSKIM WYBRZEŻU W 1970/ PŁK KUKLIŃSKI NAWIĄZAŁ WSPÓŁPRACĘ/ Z USA ALARMUJĄC O GROŹBIE/ TOTALNEJ NAPAŚCI ZE WSCHODU./ WSKAZAŁ SŁABE PUNKTY ZACHODU./ OSTRZEGAŁ.

Ryszard Kukliński (13 VI 1930 - 11 II 2004), urodził się w Warszawie, po II wojnie światowej zamieszkał wraz z matką we Wrocławiem. W 1946 r. wstąpił do PPR-u. W 1950 r. ukończył Oficerską Szkołę Piechoty nr 1. W 1951 r. otrzymał awans na podporucznika. Następnie służył w różnych jednostkach, np. 5. Kołobrzeskim Pułku Piechoty. Po uzyskaniu matury, w 1961 r. rozpoczął studia w Akademii Sztabu Generalnego WP. Studia ukończył w 1964 r. awansując do stopnia majora. Od dłuższego czasu współpracował kontrwywiadem wojskowym. W latach 1967–1968 pełnił służbę w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru Układów Genewskich w Wietnamie. W 1972 r. awansował na pułkownika. W tym też roku rozpoczął współpracę z CIA jako informator "Mewa" i "Jack Strong" przekazując Amerykanom dane dotyczące m.in. Układu Warszawskiego (blisko 40 000 stron dokumentów). Z początkiem XI 1981 r. został wraz z rodziną ewakuowany z Polski. W 1984 r. został w Polsce skazany zaocznie na karę śmierci. Po zmianie ustroju w Polsce został zrehabilitowany, którą po raz pierwszy od ucieczki odwiedził w IV 1997 r. Zmarł w Tampe na Florydzie, a pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Jego postać i działania do dziś budzą w Polsce kontrowersje.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Kukli%C5%84ski
  • https://www.focus.pl/artykul/ryszard-kuklinski-ukryty-w-ameryce?page=1

 

 b_150_100_16777215_00_images_krakow_krakow_kuklin.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow_krakow_kuklin2.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow_krakow_kuklin3.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow_krakow_kuklin4.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow_krakow_kuklin5.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow_krakow_kuklin6.JPGb_150_100_16777215_00_images_krakow_krakow_kuklin7.JPG