Toruń - pomnik Elżbiety Zawackiej

Toruń - pomnik Elżbiety Zawackiej

Położenie: ul. Podmurna 93

Projektant: Tadeusz Porębski

Rok: 26 IX 2014

Pomnik przedstawia Elżbietę Zawacką siedzącą w wyścielanym fotelu.

Elżbieta Zawacka (19 III 1909 - 10 I 2009), urodziła się w Toruniu. Maturę zdała w Żeńskim Gimnazjum Humanistycznym, a następnie skończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Poznańskim. Pracowała jako nauczycielka, społecznie działała jako instruktor Przysposobienia Wojskowego Kobiet. We IX 1939 r. brała udział w obronie Lwowa. Od początku zaangażowała się w pracę konspiracyjną. Ponad 100 razy jeździła między Warszawą a Berlinem, przewożąc pocztę dla Rządu w Londynie. W II 1943 r. wysłana jako emisariuszka do Londynu, zrzucono ją jako cichociemną jesienią 1943 r. Wzięła udział w powstaniu warszawskim, a po jego upadku przedostała się do Krakowa, gdzie dalej pracowała w konspiracji. Po zakończeniu wojny początkowo współpracowała Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj, następnie w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. W latach 1946-1948 pracowała w Państwowym Urzędzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego przy Ministerstwie Obrony Narodowej, a jako nauczycielka w Łodzi, Toruniu i Olsztynie w latach 1948-1951. We IX 1951 została aresztowana i skazana na 10 lat więzienia, które opuściła w 1955 r. Następnie prócz pracy jako nauczycielka w Sierpcu i Toruniu obroniła doktorat na UMK w Toruniu, rozpoczynając pracę na Uniwersytecie w Gdańsku, a później Toruniu. W 1978 r. została zmuszona do przejścia na emeryturę. Gromadziła materiały historyczne dotyczące historii AK. Dzięki jej zaangażowaniu zainicjowano, w końcu 1988, powstanie ogólnopolskiego stowarzyszenia byłych żołnierzy Armii Krajowej (obecnie Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej). W 2006 r. awansowana do stopnia generała brygady. Zmarła w Toruniu.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_Zawacka

 

b_150_100_16777215_00_images_kujawy_torun_zawacka.JPG