Zielona Góra - tablica upamiętniająca generała Władysława Sikorskiego

Zielona Góra - tablica upamiętniająca generała Władysława Sikorskiego

Położenie: Zielona Góra, województwo lubuskie
Na budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 2

Rok: 1981

Napis: GENERAŁ BRONI/ WŁADYSŁAW E. SIKORSKI/ ur. 1881 – zm. 1943/ W latach 1939 – 1943/ Wódz Naczelny/ i premier rządu polskiego/ na emigracji./ Położył wielkie zasługi/ jako rzecznik sprawy polskiej/ na arenie międzynarodowej./ W setną rocznicę urodzin/ Rzemiosło m. Zielonej Góry

Władysław Sikorski (20 V 1881 - 4 VIII 1943), generał, premier Rządu na uchodźstwie. Urodził się w Tuszowie Narodowym, wcześnie związał się z podziemiem niepodległościowym. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach Polskich. Następnie wziął udział w wojnie polsko - bolszewickiej. Po jej zakończeniu pełnił różne funkcje rządowe, był premierem kraju (1922-1923) i ministrem spraw wojskowych (1923-1924). Po przewrocie majowym został odsunięty na boczny tor, pozostając w opozycji do rządów sanacji. W okresie II wojny światowej został premierem rządu RP na uchodźstwie, Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych. Nawiązał ponowne stosunki dyplomatyczne z ZSRR, zerwane po inwazji Sowietów na Polskę 17 IX 1939 r. Na mocy układu Sikorski - Majski została utworzona Armia Polska pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Zajął mocne stanowisko w sprawie zbrodni katyńskiej, wobec czego Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem na uchodźstwie. Zginął w katastrofie lotniczej nad Gibraltarem. Jego śmierć do dziś wzbudza kontrowersje, nie wykluczono także sabotażu. Jakakolwiek byłaby prawda, śmierć Sikorskiego osłabiła głos Polski wśród sojuszników walczących z hitleryzmem.

 Źródło:

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Sikorski

 

b_150_100_16777215_00_images_lubuskie_zielona_sikorski.jpg