Bukowiec - tablica Batalionów Chłopskich

Bukowiec - tablica Batalionów Chłopskich

Położenie: Bukowiec, gmina Korzenna, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.
Umieszczona na skale "Kapa" w rezerwacie przyrody "Diable Skały".

Napis: BOJOWNIKOM O WOLNĄ LUDOWĄ/ POLSKĘ WALCZĄCYM I POLEGŁYM/ NA TEJ ZIEMI W WALCE Z HITLE/ RYZMEM W LATACH 1939-1945/ NA PAMIĘĆ I CHWAŁĘ/ W 30 ROCZNICĘ WALK BATALIONÓW/ CHŁOPSKICH O WYZWOLENIE/ NARODU POLSKIEGO

5 XII 1939 r. w Małopolsce ukonstytuowało się Okręgowe Kierownictwo Ruchu Ludowego, o kryptonimie "Wola". Cały małopolski podziemny ruch ludowy oznaczono kryptonimem "Las". Powiat tarnowski posiadał swe kierownictwo od XII 1939 r., choć  jako data organizacji występuje lato 1940 r. Z końcem lata 1941 r. przystąpiono do tworzenia własnych organizacji zbrojnych pod nazwą Straż Chłopska (SCh) - kryptonim "Chłostra". Znacznie szerzej przyjęła się jednak nazwa Bataliony Chłopskie. Organizacyjnie był to VI Krakowski Okręg BCh, którego dowódcą był Narcyz Wiatr "Zawojna".

Źródło:

  • Pietrzykowa A., region tarnowski w okresie okupacji hitlerowskiej, Kraków 1984

 

b_150_100_16777215_00_images_malopolskie7_bukowiec_bch.JPGb_150_100_16777215_00_images_malopolskie7_bukowiec_bch2.JPG