Stary Sącz - tablica upamiętniająca Józefa Piłsudskiego

Stary Sącz - tablica upamiętniająca Józefa Piłsudskiego

Położenie: Stary Sącz, gmina Stary Sącz, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.
Na ścianie zewnętrznej Zespołu Szkół przy ul. Daszyńskiego 15

Rok: 19 III 1934

Napis: WSKRZESICIEL PAŃSTWA POLSKIEGO, TWÓRCA I WÓDZ/ ARMII POLSKIEJ MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI./ URODZONY W ZIEMI WILEŃSKIEJ,  ZESŁANY NA SYBIR/ W 19-TYM R. ŻYCIA, PO POWROCIE WSTĄPIŁ DO P.P.S./ W 1905R. ZORGANIZOWAŁ WALKĘ ZBROJNĄ Z CARATEM./ POTEM STWORZYŁ ZWIĄZEK STRZEL.- Z NIM WYRUSZYŁ/ Z KRAKOWA 6/VIII.1914R. NA OSWOBODZENIE ZABORU/ ROSYJ.- PO OPUSZCZENIU PRZEZ MOSKALI RUBIEŻY/ RZECZP., SKIEROWAŁ WSZYSTKIE SIŁY PRZECIW NIEM/ COM I AUSTRYJAKOM.-20/VII.1917R. WYWIEZIONY DO/ MAGDEBURGA. WRÓCIŁ W LISTOP.1918R. i II-GO T.M. OBJĄŁ/ WŁADZĘ NAD WSKRZESZONEM PAŃSTW.- STWORZYŁ RZĄD,/ ZWOŁAŁ SEJM USTAW., ORĘŻEM WYKREŚLIŁ GRANICĘ POL-/ SKI.-W 1920R. ODPARŁ NAJAZD BOLSZEWICKI.-OD 1926R. DĄŻY/ CAŁĄ POTĘGĄ SWEJ WOLI DO NAPRAWY KONSTYTUCJI./ JEGO GENIUSZ POZWOLIŁ NARODOWI POLSKIEMU DO-/ KONAĆ W KRÓTKIM CZASIE OLBRZYMIEGO DZIEŁA. STA-/ WIANE JEMU POMNIKI SĄ JEDNOCZEŚNIE POMNIKAMI/ MIŁOŚCI OJCZYZNY!

Napis: PŁASKORZEŹBĘ MARSZAŁKA/ J. PIŁSUDSKIEGO/ UFUNDOWALI Z WŁASNYCH/ FUNDUSZÓW UCZNIOWIE/ PAŃSTW. SEMINARIUM NAUCZ. MĘSK./ W STARYM SĄCZU W DOWÓD CZCI I/ HOŁDU DLA WODZA NARODU/ STARY SĄCZ DNIA 19. MARCA 1934./ UCZNIOWIE KURSÓW 3.4 I 5.GO

 

b_150_100_16777215_00_images_malopolskie12_ssacz_pilsudski.jpg