Ołpiny - nagrobek Władysława Stanuli

Ołpiny - nagrobek Władysława Stanuli

Położenie: Ołpiny, gmina Szerzyny, powiat tarnowski, województwo małopolskie.
Na cmentarzu parafialnym

Rok: 1 V 2022

Napis: WŁADYSŁAW/ STANULA/ „MRÓWKA”/ 30 VI 1896 – 25 I 1956/ ŻOŁNIERZ/ LEGIONÓW POLSKICH/ UCZESTNIK WOJNY 1920/ OFICER POLICJI PAŃSTWOWEJ/ ZOŁNIERZ ARMII KRAJOWEJ/ DZIAŁACZ ZRZESZENIA WiN/ WIĘZIEŃ KOMUNIZMU

ŻYŁ, CIERPIAŁ I UMARŁ/ DLA BOGA I OJCZYZNY

Władysław Stanula (30 VII 1896 – 20 I 1956), urodził się w Ołpinach, gdzie ukończył czteroletnią szkołę powszechną. Następnie zdał egzamin czeladniczy na szewca. Należał do organizacji „Strzelec”. Od 1915r. służył w 2 Brygadzie Legionów Polskich, po zakończeniu I wojny światowej wziął udział w wojnie polsko – ukraińskiej i polsko – bolszewickiej. Następnie ukończył szkołę policyjną. W latach 1930-1939 był komendantem komisariatu PP w Muszynie. We IX 1939 r. wrócił do Ołpin, rozpoczął działalność w strukturach ZWZ/AK, gdzie m.in. redagował pismo „Iskra”. Brał udział w akcji „Burza”. Po wkroczeniu na ziemie polskie Armii Czerwonej działał w konspiracji poakowskiej. Od XII 1945 r. w WiN. We IX 1946 r. został kierownikiem Koła WiN Ryglice-Szerzyny. Został zatrzymany 21 X 1947 r. w Ołpinach przez PUBP. Był więziony w Jaśle i Rzeszowie. W 1948 r. skazany na 12 lat więzienia i osadzony we Wronkach. W VII 1955 r. zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Zmarł podczas operacji w Krakowie.

Źródło:

  • http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/stanula.html

 

b_150_100_16777215_00_images_malopolskie12_olpiny_stanula.jpg