Bochnia - tablica pamiątkowa Witolda Pileckiego

Bochnia - tablica pamiątkowa Witolda Pileckiego

Położenie: Bochnia, gmina Bochnia, powiat bocheński, województwo małopolskie.
Umieszczona na ścianie budynku Rynek 2

Rok: IX 2006

Napis: Rotmistrzowi/ WITOLDOWI/ PILECKIEMU/ 1901 - 1948/ w hołdzie/ Stowarzyszenie Bochniaków/ wrzesień 2006

Witold Pilecki (13 V 1901 - 25 V 1948). Urodził się w Ołońcu w Rosji, od 1910 r. mieszkał we Wilnie, gdzie od 1914 r. działał w harcerstwie. W czasie wojny polsko - bolszewickiej brał udział w obronie Grodna, bitwie warszawskiej i wyzwoleniu Wilna. Po wojnie rozpoczął studia na Wydziale Rolnym na Uniwersytecie Poznańskim. Po zakończeniu kampanii wrześniowej przeszedł do konspiracji. W 1940 r. z własnej woli trafił do obozu Auschwitz, gdzie miał zbierac dane na temat warunków życia w obozie i organizować konspiracje. Podczas pobytu w obozie opracowywał meldunki o ludobójstwie w obozie. Ucieka z Auschwitz w nocy z 26/27 IV 1943 r. Po ucieczce przebywał krótko w Bochni, następnie w Nowym Wiśniczu. Walczył w powstaniu warszawskim, a po jego zakończeniu został osadzony w stalagu 344 Lamsdorf. Po wyzwoleniu stalagu służył w 2 Korpusie Polskim we Włoszech. Na polecenie Andersa wrócił do kraju, by zbierać informacje na temat sytuacji w Polsce. Mimo grożącego mu niebezpieczeństwa nie opuścił kraju i w 1947 r. został aresztowany. Po brutalnym śledztwie został oskarżony m.in o szpiegostwo i przygotowywanie zamachu na członków Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Skazany na śmierć, został zamordowany 15 V 1948 r. W 2012 r. ustalono, że został pochowany w zbiorowej mogile w kwaterze na Łączce na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W 1978 r. brytyjski historyk Michael Foot uznał go za jednego z najodważniejszych ludzi II wojny światowej

 

Źródło:

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Pilecki

 

b_150_100_16777215_00_images_malopolskie_bochnia_pilec.jpg