Łęg Tarnowski - pomnik upamiętniający zamordowanych z Łęgu Tarnowskiego

Łęg Tarnowski - pomnik upamiętniający zamordowanych z Łęgu Tarnowskiego

Położenie: Łęg Tarnowski, gmina Żabno, powiat tarnowski, województwo małopolskie.
Na terenie szkoły.

Rok: 15 IX 1974

Napis: POLEGŁYM/ ZA OJCZYZNĘ/ WARZAŁA FRANCISZEK/ DZIAŁACZ LUDOWY ORGANIZATOR RUCHU/ OPORU ZGINĄŁ W OBOZIE OŚWIĘCIMSKIM/ 24.11.1943 R./ LUDWIK GOLEC/ DZIAŁACZ LUDOWY I MŁODZIEŻOWY UCZEST-/ NIK KAMPANII WRZEŚNIOWEJ/ ROZSTRZELANY PRZEZ GESTAPO 29.7.1940 R./ W PIOTRKOWICACH/ WŁADYSŁAW GOLEC/ DZIAŁACZ LUDOWY I MŁODZIEŻOWY ORGANI-/ ZATOR ZBROJNEGO RUCHU OPORU/ ROZSTRZELANY PRZEZ GESTAPO 29.7.1940 R./ W PIOTRKOWICACH/ JAN DECKEL/ UCZESTNIK LUDOWEGO RUCHU OPORU/ ROZSTRZELANY PRZEZ GESTAPO/ 17.7.1943 W ŁĘGU TARNOWSKIM/ W DOWÓD PAMIĘCI I HOŁDU SPOŁECZEŃ-/ STWO GMINY ŁĘG TARNOWSKI 15. 9. 1974 R.

 

b_150_100_16777215_00_images_malopolskie2_leg_tarnowski.jpg