Jabłonki - pomnik gen. Karola Świerczewskiego

Jabłonki - pomnik gen. Karola Świerczewskiego

Położenie: Jabłonki, gmina Baligród, powiat leski, województwo podkarpackie

Projektant: Franciszek Skrynkiewicz

Rok: 1962

Pomnik postawiono w miejscu, gdzie w zasadzce połączonych band UPA - Hrina i Stacha zginął generał.

Karol Świerczewski "Walter" (22 II 1897 - 28 III 1947), generał, urodził się w Warszawie, w czasie I wojny światowej wcielony do armii rosyjskiej, od 1917 r. bierze udział w walkach po stronie bolszewików, najpierw z "białymi", a później z oddziałami Wojska Polskiego w czasie wojny polsko - bolszewickiej (!). W 1927 r. ukończył Akademię Wojskową. W latach 1936 - 1938 walczył w wojnie domowej w Hiszpanii po stronie republikańskiej, gdzie wsławił się m.in. czystkami przeprowadzanymi wśród żołnierzy i egzekucjami, które sam przeprowadzał. W czasie czystki w ZSRR aresztowany, lecz w 1940 r. zwolniony z więzienia. W czasie wojny radziecko - niemieckiej dowodził 248 Dywizją Strzelecką. Na skutek nieudolnego dowodzenia i pogłębiającego się alkoholizmu został skierowany na tyły, do szkolenia rezerw. W 1944 r. został dowódcą 2 Armii Wojska Polskiego i mimo błędów, które kosztowały życie tysięcy żołnierzy w czasie "operacji łużyckiej" został w 1945 r. generałem broni. W późniejszym okresie był m.in posłem na Sejm Ustawodawczy. Był odpowiedzialny za liczne represje spadające na byłych żołnierzy AK. Zginął w zasadzce zorganizowanej przez bandy UPA. Jego śmierć budziła i budzi do dziś kontrowersje, pojawiają się hipotezy, iż było to celowe wyeliminowanie generała przez komunistów.

Źródło:

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_%C5%9Awierczewski

 

b_150_100_16777215_00_images_podkarpackie_jablonki_walt.jpg