Gdańsk - tablica pamięci Bernarda Filarskiego

Gdańsk - tablica pamięci Bernarda Filarskiego

Położenie: ul. Długa, róg z ul. Kaletniczą

Rok: 2000

Napis: Tu prowadził do 1939 roku swój/ gabinet stomatologiczny/ dr med. Bernard FILARSKI/ *9.10.1880 †22.03.1940/ w mlodości Filomata, a następnie zasłużony,/ wybitny działacz oświatowy i harcerski/ w Wolnym Mieście Gdańsku,/ Uwięziony 1 września 1939 r. podczas/ masowych aresztowań. Torturowany w obozie/ koncentracyjnym "Stutthof" i rozstrzelany/ razem z kilkudziesięcioma działaczami/ Polonii Gdańskiej w Wielki Piątek/ 22.03.1940 roku/ Cześć Jego Pamięci!

Bernard Filarski (9 X 1880 - 22 III 1940), urodził się w Lubawie. Naukę gimnazjalną podjął w Chełmnie, gdzie wstąpił do Towarzystwa Filomatów, zajmującego się tworzeniem tajnych kółek samokształceniowych. Uczono tam się języka polskiego i historii Polski, co miało być obroną przed germanizacją. Za swą działalność został wydalony z gimnazjum i skazany na karę więzienia. Szkołę ukończył w Tucholi, następnie wyjechał na studia medyczne do Monachium. Po ich ukończeniu, w 1908 r. osiedlił się w Gdańsku. Angażował się w tajne nauczanie polskiej młodzieży, uczestniczył w ruchu niepodległościowym (Rada Żołnierska, Gdańska Rada Ludowa). Od 1920 r. działał w Towarzystwie Przyjaciół Na­uki i Sztuki, Zarządzie Okręgu Gdańskiego Towarzystwa Gimnastycznego „So­kół" oraz Komitecie Budowy Domu Polskie­go w Gdańsku. Pracował w Ma­cierzy Szkolnej, w której współorgani­zował polskie szkolnictwo podstawowe i średnie. Był jednym z założycieli Związku Harcerstwa Polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku. Był prezesem Towa­rzystwa Czytelni Ludowych w Gdań­sku. Aresztowany już 1 IX 1939 r. trafia do obozu KL Stutthof. Został rozstrzelany w Wielki Piątek wraz z kilkudziesięcioma działaczami polonijnymi. Ekshumacja ofiar została przeprowadzona w 1946 r. , a szczątki pomordowanych w 1947 r. zostały złożone na cmentarzu w Gdańsku-Zaspie.

Źródła:

  • http://www.encyklopediagdanska.pl/index.php?title=FILARSKI_BERNARD
  • http://ofiaromwojny.republika.pl/teksty/0387.htm

 

b_150_100_16777215_00_images_pomorskie_gdansk_filar.jpg