Słupsk - wotum kresowe

Słupsk - wotum kresowe

Położenie: Słupsk, województwo pomorskie
Przedsionek w kościele p.w. św. Jacka
ul. św. ojca Pio 3

Rok: 13 VI i 19 IX 2008

Napis: WOTUM KRESOWE/ W HOŁDZIE POLAKOM OFIAROM/ LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO/ PRZEZ OUN-UPA NA WOŁYNIU,/ POLESIU I MAŁOPOLSCE/ WSCHODNIEJ/ W LATACH 1939-1947/ W 65 ROCZNICĘ TRAGICZNYCH/ WYDARZEŃ/ SŁUPSK, 2008 RODACY

Napis na tablicy poniżej: W niedzielę 13 lipca 2008 roku dokonałem poświęcenia tablicy pamiątkowej w kościele św. Jacka/ w Słupsku jako WOTUM KRESOWE w hołdzie Polakom - Ofiarom ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA/ na Wołyniu, Polesiu i Małopolsce Wschodniej. Aktu poświęcenia dokonałem w towarzystwie/ ks. prałata Jana Giriatowicza, proboszcza słupskiej parafii św. Jacka i licznie zgromadzonych wiernych./ Ci męczennicy składali swoje życie w ofierze na ołtarzu Ojczyzny tylko dlatego, że byli Polakami/ i Katolikami. A ci, którzy ocaleli z pożogi wojennej znaleźli swój nowy dom na Ziemiach Odzyskanych, szczególnie w Słupsku i okolicy. Tu urządzili swoje nowe życie pełne poświęcenia, trudu i ofiary. W trudzie i znoju dnia codziennego budowali swoje ogniska rodzinne. Przyświecała im idea/ nie tylko urządzenia sobie życia na ziemi, ale pamiętali o swoim ostatecznym przeznaczeniu,/ jakim jest osiągnięcie życia wiecznego - Nieba. Obecnie żyjący jeszcze Polacy z Kresów Wschodnich/ również w pochodzie pielgrzymim podążają ku swemu ostatecznemu przeznaczeniu - ku Niebu. Słupsk - w dniu 19 września 2008 roku w 162 rocznicę objawienia się Matki Boskiej w La Salette./ Misjonarz z Ukrainy/ Ks. Feliks Filipowski/ Żebrak M.B.S./ Słupsk, 19.IX.2008r.

 

b_150_100_16777215_00_images_pomorskie_slupsk_wotum.JPG