Gliwice - głaz upamiętniający gliwickich cichociemnych

Gliwice - głaz upamiętniający gliwickich cichociemnych

Położenie: przy kościele św. Barbary
ul. św. Barbary 2

Rok: 2016

Napis: GLIWICCY CICHOCIEMNI/ SPADOCHRONIARZE ARMII KRAJOWEJ/ ELITA POLSKI WALCZĄCEJ/ EDWARD KIWER ps. „Biegaj”/ BOLESŁAW POLOŃCZYK ps. „Kryształ”/ LESZEK RATAJSKI ps. „Żal”/ ALEKSANDER TARNAWSKI ps. „Upłaz”/ BOGUSŁAW WOLNIAK ps. „Mięta”/ ANTONI ŻYCHIEWICZ ps. „Przerwa”/ Gliwice 2016

Edward Kiwer (24 IX 1919 - 25 X 1987), urodził się w Gliwicach. W 1939 r. walczył w Armii Kraków. Następnie przekroczył granicę polsko - rumuńską. Po przedostaniu się na Zachód walczył we Francji i Norwegii. Od VI 1940 r. przebywał w Wielkiej Brytanii, w IV 1944 r. został zrzucony do Polski. Od VII 1944 r. walczył w składzie 4 pułku piechoty Legionów AK 2 Dywizji Piechoty Legionów AK „Pogoń”. Został aresztowany przez NKWD w Kielcach, po pół roku został zwolniony. Podjął pracę jako księgowy w jednej z kopalń w Chorzowie. Zmarł w miejscowości Łącznik na Opolszczyźnie.

Bolesław Polończyk (8 IX 1906 - 29 II 1996), urodził się w Dobczycach, gimnazjum ukończył w Myślenicach, w 1930 r. ukończył AGH. W 1932 r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. W tym samym roku rozpoczął pracę w kopalni w Rybniku. Walczył w kampanii wrześniowej, dostał się do niewoli radzieckiej z której udało mu się zbiec do Rumunii. Tam został internowany, jednak udało mu się przedostać do Francji. Po jej upadku przedostał się do Wielkiej Brytanii. Do kraju został zrzucony w 1943 r. Działał w strukturach AK Okręgu Lublin, tam też został kierownikiem komórki odbioru zrzutów nadsyłanych z Zachodu. W VII 1944 r. został aresztowany przez NKWD i zesłany do łagru. Do Polski wrócił w 1946 r. Pracował w kopalniach w Rybniku, Gliwicach i Łaziskach Średnich. Zmarł w Myślenicach.

Leszek Ratajski (8 VI 1907 - 17 V 1975), urodził się w Grodnie, gimnazjum ukończył we Lwowie. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w 1939 roku. W latach 1937–1938 uczył się w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. Jako ochotnik bronił Lwowa, następnie przedostał się do Rumunii i Francji. W VI 1940 r. został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. W II 1943 r. został zrzucony do Polski, gdzie działał w Okręgu Nowogródek AK na stanowisku szefa Kedywu Obwodu. Z terenu Litwy powrócił do kraju jako repatriant, pracował jako radca prawny w kilku miastach, m.in. w Gliwicach, gdzie zmarł.

Aleksander Tarnawski (8 I 1921 - 4 III 2022), urodził się w Słocinie koło Rzeszowa, gimnazjum ukończył w Chorzowie. Po wybuchu II wś służył we Francji, następnie w Wielkiej Brytanii. W IV 1944 r. został zrzucony do Polski, gdzie działał m.in. w Okręgu Nowogródek. W X 1944 r. powrócił do kraju. W 1949 r. skończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zmarł w Gliwicach, jako ostatni cichociemny. 

Bogusław Wolniak (9 III 1907 - 31 III 1986), urodził się w Warszawie, gimnazjum ukończył w Zawierciu, maturę zdał w Modlinie. Służył w Wojsku Polskim, związany był z radiotelegrafią. W czasie kampanii wrześniowej przedostał się do Rumunii, następnie dotarł do Francji. Po jej upadku dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie brytyjskim. Służył jako zastępca dowódcy łączności 1 Brygady Strzelców, w sztabie I Korpusu Polskiego i w centrum radiowym przy Sztabie Naczelnego Wodza. W VII 1944 r. został przerzucony do kraju w ramach operacji Most III. W czasie powstania wrześniowego służył w Dowództwie Wojsk Łączności w Śródmieściu. Po jego upadku dostał się do niewoli niemieckiej. Po zwolnieniu przeszedł do konspiracji, był szefem łączności technicznej Komendy Głównej Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj w Warszawie. Został aresztowany przez UB w 1945 r. na kilka miesięcy. Od 1952 r. pracował w Gliwicach, gdzie zmarł.

Antoni Żychiewicz (17 I 1919 - 25 VIII 2005), urodził się we Lwowie, gdzie również zdał maturę. W X 1938 r. wziął udział w zajęciu Zaolzia. W czasie kampanii wrześniowej bronił Lwowa, następnie przedostał się do Węgier, gdzie został internowany. Później dotarł do Francji i do Wielkiej Brytanii. W II 1943 r. został zrzucony do Polski. Działał w strukturach Kedywu Obszaru Zachodniego AK. Walczył w czasie powstania warszawskiego, podczas którego został ujęty przez Niemców i wywieziony do KL Sachsenhausen. W 1950 r. ukończył Politechnikę Wrocławską. M.in. pracował na Politechnice Śląskiej. Zmarł w miejscowości Sól - Kiczora na Żywiecczyźnie.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Ratajski
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Ratajski
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Kiwer
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Tarnawski
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogus%C5%82aw_Wolniak
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_%C5%BBychiewicz

 

b_150_100_16777215_00_images_slaskie2_gliwice_cichociemni.jpg