Wąchock - tablica upamiętniająca mjr Bolesława Kontryma ps. "Żmudzin"

Wąchock - tablica upamiętniająca mjr Bolesława Kontryma ps. "Żmudzin"

Położenie: Wąchock, gmina Wąchock, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie.
Nagrobek przy murze ogrodu klasztoru cystersów

Rok: 2005

Napis: MJR BOLESŁAW KONTRYM/ "ŻMUDZIN", "BIAŁY"/ 1898 - 1953/ ŻOŁNIERZ II KORPUSU POLSKIEGO NA WSCHODZIE 1917-18/ PRZED WOJNĄ W STRAŻY GRANICZNEJ I POLICJI PAŃSTWOWEJ/ WALCZYŁ POD NARWIKIEM W I BRYG. STRZ. PODH./ CICHOCIEMNY. SKOK DO KRAJU 1/2.09.1942/ DOWÓDCA III ODCINKA "WACHLARZA". SZEF KEDYW-U/ AK BRZEŚĆ. DOWÓDCA ODDZ. DYW. "SZTAFETA" - "PODKOWA"/ W POWSTANIU WARSZAWSKIM DOWÓDCA ODCINKA/ TAKTYCZNEGO AK: UL.KRÓLEWSKA - KREDYTOWA-/ PLAC MAŁACHOWSKIEGO W 4 KOMP W ZGR./ "BARTKIEWICZA". CZTEROKROTNIE RANNY./ PO UCIECZCE Z NIEWOLI NIEMIECKIEJ W I DYWIZJI/ PANCERNEJ GEN. MACZKA. POWRÓT DO
KRAJU W 1947. W 1948 ARESZTOWANY/ SKAZANY NA ŚMIERĆ. PO BESTIALSKIM ŚLEDZTWIE/ ZAMORDOWANY 2.01.1953 W WIĘZIENIU MBP/ NA RAKOWIECKIEJ W WARSZAWIE. W 1957 POŚMIERTNIE ZREHABILITOWANY. ODZNACZONY: VIRTUTI MILITARI V KL/ 3-KROTNIE KRZYŻEM WALECZNYCH I INNYMI/ ODZNACZENIAMI POLSKIMI I ZAGRANICZNYMI/ PODKOMENDNA IRENA MAKOWSKA "EMILIA", "SKAŁA"/ WĄCHOCK 2005

Bolesław Kontrym (27 VIII 1898 - 2 I 1953), urodził się w Zaturcach na Wołyniu. W 1915 r. wstąpił na ochotnika do armii rosyjskiej. Z końcem tego samego roku ukończył kurs szkoły podchorążych w Saratowie. Z końcem 1917 r. przeszedł do formujących się polskich oddziałów na terytorium Rosji. Od I 1918 r. służył w II Korpusie Polskim, a po jego rozbrojeniu w V przez Niemców, w X 1918 r. został wcielony do Armii Czerwonej. W czasie wojny polsko - bolszewickiej walczył po stronie bolszewików, za co 3krotnie otrzymał Order Czerwonego Sztandaru. Od 1922 r. rozpoczął współpracę wywiadowczą z attache wojskowym przy poselstwie RP. Zagrożony aresztowaniem uciekł do Polski. Służył w Straży Granicznej i Policji Państwowej. W 1939 r. objął funkcję kierownika Wydziału Śledczego Komendy Wojewódzkiej PP w Wilnie. W czasie kampanii wrześniowej działał jako kurier, następnie został internowany na terytorium Litwy. Następnie przez Łotwę, Estonię, Szwecję, Norwegię i Wielką Brytanię dostał się do Francji, gdzie wstąpił do Wojska Polskiego. W V i VI walczył pod Narvikiem w ramach Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Po upadku Francji przedostał się przez Portugalię do Wielkiej Brytanii. We IX 1941 r. został przydzielony do III batalionu w 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej. Jako cichociemny został zrzucony do Polski we IX 1942 r. i przydzielony do organizacji "Wachlarz". Walczył w czasie powstania warszawskiego. Po jego upadku przebywał w kilku obozach jenieckich, z których zbiegł i dołączył do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W V 1947 r. wrócił do Polski i został szefem działu administracyjno-gospodarczego w Centralnym Zarządzie Państwowego Przemysłu Fermentacyjnego. W X 1948 r. aresztowany i poddany ciężkiemu śledztwu z torturami. Został skazany na śmierć i zamordowany.

 

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Kontrym

 

b_150_100_16777215_00_images_swietokrzyskie_wachock_kontrym.JPG