Czarkowy - cmentarz wojenny

Czarkowy - cmentarz wojenny

Położenie: Czarkowy, gmina Nowy Korczyn, powiat buski, województwo świętokrzyskie
Za wsią, przy drodze prowadzącej do Winiar

Projektant: Konstanty Laszczek (pomnik legionistów), Edward Stoksik (pomnik żołnierzy)

Rok: 1928/ 1937/ 1944/ 1992

Pierwotnie, 23 IX 1924 r. odsłonięto tu pomnik  Zwycięstwa Legionów, a pod nim umieszczono prochy nieznanego legionisty poległego 23 września 1914 r. W 1925 r. na mogile poświęcono płytę z inskrypcją. W 1937 r. wzdłuż wschodniego boku cmentarza pochowano kilkunastu legionistów ekshumowanych z cmentarzy i mogił z okolic. 21 VI 1944 r. roku pochowano tu 44 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r., ekshumowanych z okolicznych mogił. Prawdopodobnie pochowano wtedy też kilkunastu żołnierzy AK. W 1945 r. bolszewicy zburzyli pomnik, który został odbudowany w 1992 r.

Pomnik ma wysokość ok. 12 m. w kształcie czworobocznej kolumny, na szczycie której znajduje się orzeł w koronie.

Napisy na pomniku: KU/ CHWALE/ PIERW/ SZYCH BOJÓW/ JÓZEFA/ PIŁSUD/ SKIEGO/ O/ NIEPOD/ LEGŁOŚĆ/ POLSKI

W TEM/ MIEJSCU/ POLEGŁ/ W ZWY/ CIĘSKIEJ/ WALCE/ BOHA/ TERSKI/ PLUTON/ MŁOTA/  FIJAŁ/ KOW/ SKIEGO 23 IX/ 1914

POWIAT/ PIŃ/ CZOW/ SKI/ BOHA/ TERSKIM/ BOJOW/ NIKOM/ O WOL/ NOŚĆ/ OJCZY/ ZNY/ 23 IX/ 1928

KIELCE/ NOWY/ KOR/ CZYN/ OSTRO/ WCE/ SZCZYT/ NIKI/ CZAR/ KOWA/ OPATO/ WIEC/ 6 VIII 1914/ 25 IX 1914

Napis na podstawie: POMNIK WEDŁUG PROJEKTU/ PROF. KONSTANTEGO LASZCZKI/ ZBUDOWANY W 1928 R/ ZBURZONY PRZEZ ARMIE/ CZERWONĄ W STYCZNIU 1945 R/ ODBUDOWANY STARANIEM/ SPOŁECZNEGO KOMITETU/ ODBUDOWY POMNIKA/ 1989 - 1992

Przed pomnikiem znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza. Napis: GRÓB/ NIEZNANEGO/ ŻOŁNIERZA

 

b_150_100_16777215_00_images_swietokrzyskie_czarkowy_cmentarz8.jpgb_150_100_16777215_00_images_swietokrzyskie_czarkowy_cmentarz10.jpg

 

Wzdłuż wsch. ściany jest rząd 14 kamiennych płyt nagrobnych z wykutymi krzyżami i odznakami I Brygady Legionów Polskich  oraz napisami: NIEZNANY/ ŻOŁNIERZ I BRYGADY LEG. POL/ POLEGŁ/ W 1914 R oraz KAZIMIERZ ZACHARSKI/ ŻOŁNIERZ I BRYGADY LEG. POL/ POLEGŁ/ 15 MAJA 1915 R

 

b_150_100_16777215_00_images_swietokrzyskie_czarkowy_cmentarz5.jpgb_150_100_16777215_00_images_swietokrzyskie_czarkowy_cmentarz6.jpgb_150_100_16777215_00_images_swietokrzyskie_czarkowy_cmentarz9.jpg

 

Po lewej stronie od pomnika legionistów znajduje się zbiorowa ziemna mogiła żołnierzy poległych we IX 1939 r. Na jej środku znajduje się pomnik przedstawiający walczącego i umierającego żołnierza.

Napis: CZEŚĆ I CHWAŁA/ BOHATERSKIM ŻOŁNIERZOM POLSKIM/ POLEGŁYM POD KSANAMI/ W DNIU 8.IX.1939 R. W LICZBIE 44 ŻOŁNIERZY/ Z 11 P.P TARNOWSKIE GÓRY

 

b_150_100_16777215_00_images_swietokrzyskie_czarkowy_cmentarz4.jpg

 

W narożniku południowo-zachodnim leży współczesny grób Józefa Lenczewskiego z AK. Obok krucyfiks metalowy na kamiennym postumencie ze stylizowanym wieńcem i napisem 1914/ 1939

Napis: Ś.P./ JÓZEF LENCZEWSKI/ PPOR. AK ODDZ. „SKOK” PSEŁ „RYBKA”/ UR. 10.VIII.1912/ ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ BOHATERSKĄ/ W WALCE O OPATOWIEC/ 15.VII.1944/ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

 

b_150_100_16777215_00_images_swietokrzyskie_czarkowy_cmentarz3.jpgb_150_100_16777215_00_images_swietokrzyskie_czarkowy_cmentarz2.jpgb_150_100_16777215_00_images_swietokrzyskie_czarkowy_cmentarz7.jpgb_150_100_16777215_00_images_swietokrzyskie_czarkowy_cmentarz.jpg