Zelejowa Góra - tablica poświęcona pamięci gen. Mariusza Zaruskiego

Zelejowa Góra - tablica poświęcona pamięci gen. Mariusza Zaruskiego

Położenie: Góra Zelejowa, gmina Chęciny, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.
Przy czerwonym szlaku turystycznym z Kielc do Chęcin

Rok: 2001

Napis: PAMIĘCI/ gen. MARIUSZA ZARUSKIEGO/ (1867-1941)/ wielkiego człowieka gór i morza, poety i pisarza,/ żołnierza Legionów Polskich walczących/ na Kielecczyźnie/ W 60-tą rocznicę śmierci/ PTTK KIELCE/ 14.10.2001/ "...PROWADZIŁEM POLAKÓW W GÓRY I NA MORZE,/ AŻEBY STALI SIĘ TWARDZI JAK GRANIT,/ A DUSZE MIELI CZYSTE I GŁĘBOKIE..."/ (M.Zaruski)

Mariusz Zaruski (31 I 1867 - 8 IV 1941), generał. Urodził się w Dumanowie na Podolu, studiował w Odessie, gdzie zajmował się także malarstwem. W okresie wakacji jako wolontariusz zaciągał się na różne statki, dzięki czemu udało mu się odwiedzić Bliski i Daleki Wschód. Za działalność patriotyczną został w 1894 r. zesłany do Archangielska, gdzie ukończył Szkołę Morską. Po powrocie z zesłania mieszkał w Odessie, Krakowie i ostatecznie przeniósł się z zoną do Zakopanego. Tam włączył się w działalność turystyczną i był inicjatorem powstania TOPR i jego pierwszym naczelnikiem. W czasie I wojny światowej służył w Legionach Polskich, wziął również udział w wojnie polsko-bolszewickiej. karierę wojskową zakończył jako generał brygady. Po przejściu na emeryturę poświęcił się sprawom morskim (m.in. został prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego) oraz harcerstwu. W czasie II wojny światowej został aresztowany we Lwowie przez NKWD. Zmarł w więzieniu na cholerę w 1941 r.

Źródło:

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Mariusz_Zaruski

 

b_150_100_16777215_00_images_swietokrzyskie_zelejowa_zaruski.jpg