Tarnów - tablica poświęcona bł. ks. Romanowi Sitko

Tarnów - tablica poświęcona bł. ks. Romanowi Sitko

Położenie: W kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Lwowska 102

Rok: 7 VI 1970

Tablica z popiersiem zmarłego.

Napis: KS. INFUŁAT/ ROMAN SITKO/ * 1880 † 1942/ KANONIK KAPITUŁY TARNOWSKIEJ/ REKTOR SEMINARIUM DUCHOWNEGO/ BUDOWNICZY KOŚCIOŁA N. SERCA/ JEZUSOWEGO W LATACH/ 1935 - 1939 - MĘCZENNIK OBOZU/ KONCENTRACYJNEGO W OŚWIĘCIMIU/ W XXV ROCZNICĘ POŚWIECENIA/ KOŚCIOŁA WDZIĘCZNĄ PAMIĘĆ/ WYRAŻAJĄ - PARAFIANIE/ TARNÓW 7 CZERWCA 1970

ks. Roman Sitko (1880 - 1942), urodził się w Czarnej Sędziszowskiej. Studia teologiczne odbył i święcenia kapłańskie przyjął 29 VI 1904 r. w Tarnowie z rąk bpa L. Wałęgi. Po święceniach został kapelanem bpa L. Wałęgi i prefektem nowo utworzonego Małego Seminarium, w 1907 r. katechetą gimnazjalnym w Mielcu. Tu wybudował, w znacznej części za własne pieniądze, bursę dla gimnazjalistów. W 1921 r. został katechetą II gimnazjum w Tarnowie i dyrektorem Bursy św. Kazimierza, 3 XI 1922 r. kanclerzem Kurii Diecezjalnej. Jako kanclerz zainicjował budowę kościoła pw. Najśw. Serca Jezusowego na Grabówce i stanął na czele komitetu budowy tej świątyni. We wrześniu 1936 r. objął obowiązki rektora Seminarium Duchownego. W 1922 r. został mianowany kanonikiem gremialnym kapituły katedry tarnowskiej, w 1928 r. szambelanem papieskim, w 1934 r. prałatem domowym, a w 1938 r. protonotariuszem apostolskim. 11 XI 1934 prezydent RP Ignacy Mościcki nadał mu odznaczenie Polonia Restituta. 22 V 1941 r., za swą działalność został aresztowany i przez rok przebywał w tarnowskim więzieniu, następnie w Krakowie na Montelupich i znów w Tarnowie. W sierpniu 1942 r. przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie zmarł w październiku 1942 r. Ks. Rektor Roman Sitko został ogłoszony błogosławionym wraz ze 107 innymi męczennikami z okresu II wojny światowej. Beatyfikacji dokonał Papież Jan Paweł II w Warszawie 14.06. 1999 r.

Źródło:

  • http://www.kamionka.rzeszow.opoka.org.pl/sitko.htm

 

b_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_sitkorzedz.jpg