Tarnów - tablica upamiętniająca Tadeusza Beresia, Franciszka Solarza oraz harcerzy i młodzieży Ziemi Tarnowskiej.

Tarnów - tablica upamiętniająca Tadeusza Beresia, Franciszka Solarza oraz harcerzy i młodzieży Ziemi Tarnowskiej.

Położenie: kościół Filipinów, przy ul. Piłsudskiego 9, lewa nawa

Rok: 11 XI 1999

Tablicę poświęconą pamięci Tadeusza Beresia, Franciszka Solarza ps. „Puszczyk”rozstrzelanego w Krakowie oraz harcerzy i młodzieży Ziemi Tarnowskiej, katowanych i represjonowanych w latach 1945-1956 za opór przeciwko komunizmowi w szeregach organizacji opozycyjnych: Międzymorza, Młodzieży Wielkiej Polski, Narodowej Organizacji Wojskowej, Polskiej Straży Przedniej, Wolności i Niezawisłości, Związku Młodzieży Zbrojnej, Związku Obrońców Ojczyzny, Związku Wolności; odsłonięto 11 listopada 1999. Prostokątna tablica ozdobiona jest z lewej strony krzyżem - kotwicą, z prawej zaś zdjęciami zmarłych: Tadeusza i Franciszka. Umieszczono ją staraniem Kręgu Starszych Harcerek.

Napis: Wolność można odzyskać/ - młodości nigdy"/ PAMIĘCI/ ś.p. TADEUSZA BERESIA/ lat 18/ harcerza 4 TDH-rzy im. J. Poniatowskiego/ zastrzelonego przez funkcjonariuszy/ Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa/w Tarnowie dnia 14 II 1946 roku/ ś.p./ FRANCISZKA SOLARZA/ ps. "Puszczyk"/ członka "Międzymorza"/ rozstrzelanego na Montelupich w Krakowie/ dnia 6 III 1954 roku/ oraz/ HARCERZY I MŁODZIEŻY/ ZIEMI TARNOWSKIEJ/ katowanej i represjonowanej w latach 1945 - 1956/ za opór przeciw komunizmowi w szeregach/ konspiracyjnych organizacji:/ MIĘDZYMORZA/ MŁODZIEŻY WIELKIEJ POLSKI/ NARODOWEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ/ POLSKIEJ STRAŻY PRZEDNIEJ/ WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚCI/ ZWIĄZKU MŁODZIEŻY ZBROJNEJ/ ZWIĄZKU OBROŃCÓW OJCZYZNY/ ZWIĄZKU WOLNOŚCI/ Ci, którzy dotrwali i Krąg Starszych Harcerek 11. XI. 1999

Tadeusz Bereś (23 VIII 1928 - 15 II 1946), urodził się w Skrzyszowie, później wraz z rodziną mieszkał w Tarnowie. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej im. M. Kopernika, a w czasie okupacji był uczniem Szkoły Mechanicznej. Harcerz VI TDH-rzy im. Hetmana Jana Tarnowskiego i 4 TDH- rzy im. J. Poniatowskiego. Podczas obławy na Władysława Pilcha ps. "Szary" zorganizowanej przez UB został ciężko ranny w brzuch. Zmarł na wskutek rany oraz pobicia przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa/w Tarnowie dzień później. Być może należał do Narodowej Organizacji Wojskowej.

Franciszek Solarz (1928 - 6 III 1954). W czasie II wojny światowej jego rodzina była związana z AK. 16 III 1944 r., jego rodzice, siostra i 3 braci zostało rozstrzelanych przez Niemców za działalność podziemną. 13 V 1944 r. poległ w walce kolejny brat, członek NOW. Po zakończeniu wojny i po powrocie z przymusowych robót w Niemczech najstarszego brata, Franciszek zapisał się do Szkoły Mechanicznej w Tarnowie. Za namową kolegi Edwarda Barana w marcu 1948 r. przystąpił do tajnej antykomunistycznej organizacji uczniowskiej "Międzymorze". Przyjął tam pseudonim "Puszczyk". Grupa szybka uległa dekonspiracji, aby uniknąć aresztowania Franciszek ukrywał się. Wraz z Władysławem Niemcem (zginał w V 1951 r.) ps. Zagłoba, utworzył grupę, przez którą przewinęło się co najmniej 10 osób. Używał wtedy pseudonimów Zawisza i Heniek. Grupa dokonała akcji wymierzonych przeciwko ORMO i denuncjatorom w Tuchowie, Staszkówce, Jodłówce Tuchowskiej, Ołpinach, Olszynach, Biesnej, Łużnej, Rozembarku i Burzynie oraz 28 napadów na spółdzielnie wiejskie. Aresztowany przez UB 1 IX 1952 r., 18 IX 1953 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie na sesji wyjazdowej w Tarnowie skazał go m.in. na 4krotną karę śmierci. Został zamordowany 6 III 1954 r. na Montelupich w Krakowie, ciało wywieziono na cmentarz Rakowicki.

Źródło:

  • Żychowska M., Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w tarnowskiem 1945-1956, Tarnów 2001

 

b_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_filipmlod.jpg