Tarnów - tablica upamiętniająca Meira i Esther Weissów

Tarnów - tablica upamiętniająca Meira i Esther Weissów

Położenie: ul. Wałowa 21

Rok: IX 2010

Tablica ozdobiona z prawej strony różą. Inskrypcja została sporządzona w dwóch językach - polskim i angielskim.Pierwotnie zawierała niedorzeczny i kontrowersyjny tekst, którego opis zawarty jest niżej. Obecnie tekst został zmieniony.

Napis: Pamięci ofiar II wojny światowej/ Właściciele Hotelu City Meir i Esther Weiss/ zostali zamordowani przez Niemców/ zostali zamordowani przez Niemców/ w czasie okupacji Miasta w 1942 r.
In memory of the victims of World War II/ The City Hotel owners Meir and Esther Weiss/ were murdered by Germans/ during the occupation of the city in 1942.

 

Poprzedni napis: W dniu 7 września 1939 również Tarnów/ został napadnięty przez nazistów./ Niespodziewaną zbrodnię popełnił oficer/ żeby "arianizować" Hotel City zabijając/ właścicielkę Esther Weiss. Esther to pierwsza / ofiara z 40 000 męczenników z Tarnowa./ Cześć Jej pamięci

On the 7 of September 1939, during the Nazi/ infestation of Tarnow, a brutal act was committed/ by an officer. Esther Weiss the owner was/ murdered to "arianize" Hotel City thus making it/ suitable for Nazi occupation. Esther was the first/ victim of 40 000 martyrs of Tarnow./ Honour her memory.

Niestety dawna inskrypcja zawiera wiele niedorzeczności. W dniu 7 września 1939 r. Tarnów został zajęty w godzinach popołudniowych przez wojska niemieckie, a nie napadnięty, co sugerowałoby raczej napad bliżej nieokreślonej bandy. Razi tu użycie słowa naziści. Jak już wspomniałem, było to wojsko niemieckie, a dokładnie 4 Dywizja Lekka (dowódca gen. Alfred von Hubicki), a nie jacyś nieznani "naziści". Autorzy oskarżają o dokonanie zbrodni oficera, nie podając jego personaliów, a jeśli jest to niemożliwe z przyczyn oczywistych, to przynajmniej powinni podać informację, że był to oficer armii niemieckiej. Koszmarek językowy - "arianizować", zapewne autorom napisu chodziło o aryjskość, ale jedyne jakie skojarzenie się tu nasuwa to bracia polscy, zwani popularnie arianami. Według ustaleń Adama Bartosza Estera i Meir Weiss zostali zastrzeleni dopiero w 1942 r. Mylący jest również fragment zawierający liczbę 40 000 męczenników. Liczba ta odpowiada liczbie Żydów stłoczonych w getcie tarnowskim w 1942 r. Nie jest jasno określone jakiej narodowości byli ci męczennicy, bo z pewnością nie jest to pełna liczba ofiar niemieckiego terroru na ziemi tarnowskiej.

 

Źródła:

  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939 - 1945. WOjewództwo tarnowskie, Warszawa 1984
  • Pietrzykowa A., region tarnowski w okresie okupacji hitlerowskiej, Kraków 1984
  • Tarnów. Wielki Przewodnik, Zawale, tom IX, Tarnów 2002

 

b_150_100_16777215_00_images_tarnow_tarnow_esther.JPGb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tarnow_hotel.jpg