Warszawa - tablica upamiętniająca harcerzy Akademickich Kręgów Starszoharcerskich Kuźnica walczących w latach 1939-1945

Warszawa - tablica upamiętniająca harcerzy Akademickich Kręgów Starszoharcerskich Kuźnica walczących w latach 1939-1945

Położenie: Warszawa, Krakowskie Przedmieście 68
Wewnątrz kościoła św. Anny

Napis: HARCERKI I HARCERZE AKADEMIC/ KICH KRĘGÓW STARSZOHARCERSKICH/ KUŹNICA WIERNI PRAWU I PRZYRZE/ CZENIU WALCZYLI W SZARYCH SZEREGACH/ Z NAJEŹDŹCĄ NIEMIECKIM W LATACH/ 1939-1945 W KAMPANII WRZEŚNIOWEJ/ W PARTYZANTCE W DYWERSJI W POWSTA/ NIU WARSZAWSKIM W WIĘZIENIACH/ I OBOZACH/ ODESZLI NA WIECZNĄ WARTĘ/ BEDNARCZYK JERZY PW + BEREŚNIE-/ WICZ ANTONI UW + BŁOŃSKI JAN EDWARD/ P.W. + CIOK HILARY ANP + CZAJKOWSKI/ ZBIGNIEW P.I.M. + DOMAŃSKI LESZEK/ U.WIL. + FALEWICZ HALINA U.W. + FARYA-/ FAN U.W. + JOKIEL ANDRZEJ ANP + KACZA-/ NOWSKI ZYGMUNT P.W. + KONDRATOWICZ/ STANISŁAW UWH + MIROWSKI TADEUSZ P.W./ + MYCKE TADEUSZ JULIUSZ A.N.P. +  NAHAJ-/ SKI ELIGIUSZ S.G.G.W. + NIEMIEC GUSTAW/ P.GD. + NOWAKOWSKI JAN A.N.P. + ORZANOW-/ SKI ROMULAD A.N.P. + PATKOWSKI JERZY/ S.G.H. SMOLEŃSKA ANNA U.W. + STASIECKI/ EUGENIUSZ U.W. + STRZAŁECKI ANDRZEJ U.W./ + ŚWIDERSKA SCHMIDT KAZIMIERA U. WIL./ + ŚWIDERSKI LESZEK A.S.P. + WIŚNIEWSKA/ KRYSTYNA S.G.H. + WYSOCKI LESŁAW S.G.H. +/ ZABOROWSKA BRONISŁAWA P.W. + ZACHERT-/ OKRZANOWSKI MIRON U.W. + ZAŁUSKI STE-/ FAN LESZEK A.N.P. + ZARZYCKI RYSZARD U.W. +/ ZELINGER MARIA U.W. + ZURN EDWARD A.N.P./ I INNI + + + + + + + + + + +

 

b_150_100_16777215_00_images_warszawa_wawa_harcer.JPG