Warszawa - tablica pamięci Jana Zientarskiego

Warszawa - tablica pamięci Jana Zientarskiego

Położenie: Warszawa, Krakowskie Przedmieście 68
Wewnątrz kościoła św. Anny

Napis: JAN/ ZIENTARSKI LIZIŃSKI/ "MIECZYSŁAW"/ 1894 - 1982/ ŻOŁNIERZ/ LEGIONÓW J. PIŁSUDSKIEGO/ DOWÓDCA:/ -13 PP-/ - PIECHOTY 10 DP-/ - ODDZIAŁU/ WYDZIELONEGO WP/ ARMII "ŁÓDŹ"-/ KORPUSU "JODŁA" AK/ ŻOŁNIERZOWI/ NAJJAŚNIEJSZEJ/ RZECZYPOSPOLITEJ/ W HOŁDZIE/ JEGO ŻOŁNIERZE

Jan Zientarski (24 X 1894 - 4 V 1982), urodził się w Niegradowie, tam też uczęszczał do szkoły ludowej. W 1914 r. uzyskał maturę w Sosnowcu. Od młodości uczestniczył w ruchu patriotycznym. W 1913 r. został Komendantem Związku Strzeleckiego w Sosnowcu. W VIII 1914 r. dołączył w Kielcach do strzelców Piłsudskiego. Od jesieni 1914 r. walczył w szeregach II Brygady Legionów. W 1916 r. awansowany do stopnia podporucznika. Walczył w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. W 1919 r. został kapitanem,  w 1920 r. majorem, a w 1932 pułkownikiem. Walczył w czasie kampanii wrześniowej, po której został internowany na Węgrzech. Z obozu zbiegł wiosną 1941 r. i przedostał się do Budapesztu, gdzie pod fałszywym nazwiskiem zaangażował się w działalność konspiracyjną. Jesienią 1941 r. powrócił do Polski, wstępując w szeregi ZWZ-AK. W latach 1942-1944 był Inspektorem KG ZWZ-AK na Okręg Radomsko-Kielecki, a potem jego komendantem. Po wojnie krótko współpracował z WiN. Został aresztowany w VII 1946 r. i poddany ciężkiemu śledztwu. Ostatecznie został skazany na 3,5 roku więzienia. Więziony w Warszawie i Wronkach, na wolność wyszedł w 1950 r. Zmarł w Warszawie.

 

Źródło:

  • http://www.dws-xip.pl/PW/bio/z11.html

 

b_150_100_16777215_00_images_warszawa_wawa_zientarski.jpg