Warszawa - tablica upamiętniająca Jana Kilińskiego

Warszawa - tablica upamiętniająca Jana Kilińskiego

Położenie: Warszawa, Długa 13
Wewnątrz Katedry Polowej Wojska Polskiego

Rok: 1959

Napis: …JEDNI ŻAŁOWALI ŻON SWOICH, DRUDZY ŻAŁOWALI DZIECI SWOICH,/ TRZECI ZAŚ ŻAŁOWALI MAJĄTKU SWOJEGO, A JA MAJĄC TO WSZYSTKO TROJE,/ JAN KILIŃSKI/ MISTRZ SZEWSKI/ PUŁKOWNIK 20 REGIMENTU WOJSK POLSKICH/ PRZYWÓDCA LUDU WARSZAWY W INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ 1794 R./ URODZONY W GRUDNIU 1760 R. W TRZEMESZNIE ZIEMI POZNAŃSKIEJ/ ZMARŁ 28 STYCZNIA 1819 R. W WARSZAWIE/ - TU POCHOWANY -/ W 140 ROCZNICĘ ŚMIERCI SZEWCA – BOHATERA NARODOWEGO/ TABLICĘ TĘ WMUROWAŁ CECH RZEMIOSŁ SKÓRZANYCH/ W WARSZAWIE/ 1959

Jan Kiliński (28 XII 1760 - 28 I 1819), urodził się w Trzemesznie. Do Warszawy przybył w 1780 r., a osiem lat później został mistrzem szewskim. W 1792 r. został radnym Warszawy. Był członkiem Związku Rewolucyjnego. 18 IV 1794 r. w czasie insurekcji stanął na czele ludu. Po oswobodzeniu stolicy został zastępcą rady Rady Najwyższej Narodowej. W VII 1794 r. T. Kościuszko mianował go na pułkownika milicji mazowieckiej. W X 1794 r. pojmany przez Prusaków i wydany Rosjanom. Więziony w Petersburgu, następnie zamieszkał we Wilnie, gdzie znów włączył się w prace konspiracyjne. Ponownie aresztowany, został wywieziony wgłąb Rosji. Po powrocie prowadził warsztat szewski. Zmarł w Warszawie.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kili%C5%84ski

 

b_150_100_16777215_00_images_warszawa_wawa_kilinski.JPG