Warszawa - tablica upamiętniająca Andrzeja Trzebińskiego

Warszawa - tablica upamiętniająca Andrzeja Trzebińskiego

Położenie:Warszawa, ul. Śniadeckich 18

Napis: W TYM DOMU/ W LATACH 1932 – 1939 MIESZKAŁ/ ANDRZEJ TRZEBIŃSKI/ (1922 -+1943)/ PISARZ I PUBLICYSTA, REDAKTOR/ KONSPIRACYJNEGO PISMA/ „SZTUKA I NARÓD”

Andrzej Trzebiński (27 I 1922 - 12 XI 1943), urodził się w Radgoszczy koło Łodzi, gimnazjum ukończył w Warszawie. W 1940 r. podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował slawistykę i filologię polską. Od 1942 r. związany był z Konfederacją Narodu. W konspiracji angażował się w organizację ruchu literackiego. Wydawał pismo "Sztuka i Naród". Był twórcą i pierwszym kierownikiem Ruchu Kulturowego. Został rozstrzelany podczas publicznej egzekucji zakładników, pozostawił po sobie wiersze, dramaty, publicystykę i pamiętnik. Większość spuścizny spłonęła podczas powstania warszawskiego.

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Trzebi%C5%84ski

 

b_150_100_16777215_00_images_warszawa2_wawa_trzeb.jpg